Vergi Usul Kanunu Uygulaması

Vergi Usul Kanunu Uygulaması

3000’den Fazla Danıştay Kararı

2000’i Aşkın Özelge

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Kitapta, şekli vergi hukukunun ana kaynağı ve temel metni olan Vergi Usul Kanunu (VUK), yürürlükte olan güncel maddeleri itibariyle yorumlanarak açıklanmıştır. Kitapta yer alan açıklama ve yorumlar, VUK’un madde sıralamasına sadık kalınarak yapılmış; ancak kimi bölümlerde bir bütünün parçalarını oluşturan maddeler, madde sıralamasından bağımsız olarak ele alınmıştır. Kendi içinde bütünlük oluşturan her bir konu ayrı bir bölüm olmak üzere kitap 66 bölümden oluşmuştur.

Bu bölümlendirme yapısı içinde ele alınan konular, vergi usul hukukunun kaynaklarını oluşturan VUK, madde gerekçeleri, bakanlar kurulu kararları, yönetmelikler, genel tebliğ, sirküler, iç genelge, yargı kararları ve özelgeler çerçevesinde açıklanmış ve yorumlanmıştır. Ayrıca özelliği olan ve örnek teşkil edebilecek yargı kararlarına ve özelgelere, bölüm sonlarında yer verilmiştir. Kitapta yer alan açıklamalarda ve yorumlarda güncel uygulama esas alınmıştır.

Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 5. baskısını yapan eser, yazarın 30 yıllık mesleki tecrübe ve birikimi ile hazırlanmıştır. Kitapta, Vergi Usul Kanununu teorik çerçevesinin ele alınmasıyla yetinilmemiş, uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek ve her türlü soruya cevap bulmak amaçlanmıştır.

 

Konu Başlıkları

VUK'un Kapsamı, Vergi Kanunlarının Yorumlanması ve İspat Sistemi

Vergi Uygulamasında Yetki

Vergi Mahremiyeti ve Yasaklar

Kanuni Temsilcilerin Ödevleri

Vergi Kesenlerin Sorumluluğu

Süreler

Vergi Alacağının Tayini

İkmalen Tarhiyat

Verginin İdarece Tarhı

Verginin Ödenmesi

Vergi Hatalarını Düzeltme

Yoklama

Bilgi Toplama

Defter Tutma

Muhafaza ve İbraz

Değerleme Esasları

Gayrimenkul Değerlemesi

Değeri Düşen Mallarda Değerleme

Alacak ve Borçların Değerlenmesi

Servetleri Değerleme

Mevcutlarda Amortisman

Vergi Suç ve Cezalarında Birleşme

Genel Usulsüzlük Fiil ve Cezaları

İşyeri Kapatma Cezası

Vergi Cezasının Ödenmesi

Vergi Cezalarında İndirim

Vergi Davaları


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.