Xewnen Şiyari
% 21indirim

Xewnen Şiyari

  • 10,00 TL7,90 TL

    hopi kampanyası
    0,40 Paracık
  • Tedarik Süresi 2 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Edebiyat, raste rast bi tekoşine ve giredayiye. Ev peyva ku xwe ji nava tekoşine neafrine u nebe xem u xeyala azadi u heviya berjewendi ya mirovayetiye, çoşa dil ranake, di sere mirovan de ci nagire u merivan bi peşve nabe. Weki ku te zanin peşveçuyin ji ji nakokiyan der te. Roman, hikayet, çirok, helbest u hwd. ji ji nava nakoki, sosreti u tragediya diroka civate derhatine. Le bele civat eve ku ji kesan pek te. Ev kes di xeyala niviskar de car car dibe nimune u qehreman. Hun di ve berhemede serpehatiya ciwan mereki kurd ye weki Serdari ku niviskare ve pirtuke Brez Abbas Abbasi di xem u xeyala xwe de u bi zimaneki tekuz xemilandiye ev de we bikişine nav civaka kurd u bibe aso ya bervi xwe. Ev xwe hun bi xwe ne! Fermo careki ji xwe di we eynike de bibin in!


Niviskare Xewnen Şiyari Brez Abbas Abbasi, li gunde Nissran, Ji hela Qamişlo ye hatiye Cihane. Hin berhemen wi weki çirok, kurteçirok, şano u hwd. ji hatine weşandin. Nivisen Mamoste Abbaz Abbasi di kovara Nudem (Ez u Şalul), Azadiya Welat (Berivan), Ava Şin (Xwişk), Agihdar (Sewiye Gunde Me), Hiwa (Quling) u pirtuka bi nave "Şeven Zivistani u Meleki Tawus" ji şeş şano bi hevre hunandiye. Hin berhemen niviskar ji li ber xebatene...


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.