Yabancılar ve Mülteci Hukukuna İlişkin Danıştay 10. Daire Kararları
% 3indirim

Yabancılar ve Mülteci Hukukuna İlişkin Danıştay 10. Daire Kararları

 • 28,00 TL27,16 TL

  hopi kampanyası
  1,36 Paracık
 • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Birinci Bölüm: Yabancıların İkamet, Seyehat, Çalışma Hakları, Sınırdışı Edilmeleri ve Vatandaşlık Başvurularına İlişkin Danıştay 10. Daire Kararları
 • Pasaport Kanunu md.5 / Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md.3 / Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Vize Anlaşması md.3 ve md.4
 • Pasaport Kanunu md. 8(5) / Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 19 ve md.22
 • Pasaport Kanunu md. 8(5) / Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7(B)
 • Pasaport Kanunu md. 8(5) / Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7(B) ve md. 19
 • Yabancıların Çalışma İzinleri Çalışma Vizeleri ve İkamet Tezkerelerine İlişkin 155 Sayılı Genelge md. (İ) ve md. (N)
 • Turizmi Teşvik Kanunu md. 18(a) md.37 / Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md.15 ve md.19 / Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun md. 1-2 md.5-6-7 md. 11 md.16 ve md.20 / Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği md.58 / Belgeli Turizm İşletmelerinde Yabancı Personel ve Sanatkarların Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik md.4
 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun md.22 md.26-27 / Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu md.33 md.34-35 / Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği md.3 md.55 (ı) md. 55(2) ve Geçici md. 1
 • Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md.10
 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun md.1 md.3 md.14(a) / Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik md. 15(b)
 • 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 6-7 md. 11 / 10.10. 1983 Tarih ve 83/7229 Sayılı Vatandaşlıkla İlgili Kanunların Uygulanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Yönergesi
 • 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 5 ve md. 42
 • Turizmi Teşvik Kanunu md. 18 (a) ve md. 37(b) / Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun md.1-2 ve md.5-6 / Belgeli Turizm İşletmelerinde Yabancı Personel ve Sanatkarların Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik md.4
 • Anayasa md.41 / Türk Medeni Kanunu md.156 / Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md.7
 • 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md.5-6
 • Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7
 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği md.3
 • Pasaport Kanunu md.34 /403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md.5-6 ve md.11 / Türk Vatandaşlık Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmenlik md. 2(e)
 • Anayasa md.41 / Türk Medeni Kanunu md. 156 / Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7
 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun md.14(a) / Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik
 • Avukatlık Kanunu md.3 (a) / Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun md.2 md.4 13-14 / Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği md.9 md.21 / Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu Özel Kuruluş veya İşyerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun md.1 md.3 md.6-7
 • Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md.7
 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun md. 14(a) (b)
 • 403 Sayılı Türk vatandaşlığı Kanunu md. 5-6 md. 11
 • Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 7(c) vd. md.19
 • Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md.19

  İkinci Bölüm: Mülteci ve Sığınmacılara İlişkin Danıştay 10. Daire Kararları
 • 1994 Yönetmeliği md. 3-4 md.26 ve md.29 (2) İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanun md. 7(1) md. 11 ve md. 15(1) (b)
 • 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu md. 6
 • 1994 Yönetmeliği md.4 / 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31(1)
 • 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31 (1)
 • 1994 Yönetmeliği / md. 4 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31 (1) ve md. 33
 • 1994 Yönetmeliği md.1 md.3 md.4 / 1951 Cenevre Konvansiyonu md.31
 • 1994 Yönetmeliği md.4 / 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31 ve md. 33
 • 1994 Yönetmeliği md. / 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31
 • 1994 Yönetmeliği md.4 / 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31 İşkenceye ve Diğer Zalimane; Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi md. 3
 • 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 1
 • İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanun md. 27 ve md.52
 • 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31 / 1994 Yönetmeliği md. 1 md.3-4 ve md. 6
 • 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31
 • İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanun md. 52
 • Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi md. 16
 • 1994 Yönetmeliği md. 3 / Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md.23/ İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçülücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi md.3
 • 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 51
 • İdari Yargılama Usulü Hakkında md. 27 ve md.52
 • 1994 Yönetmeliği md. 3 / İçişleri Bakanlığı'nın 57 Sayılı Genelgesi md. 12-13 / 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 1 md. 3 md. 12 md. 31-32
 • 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31
 • 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31 / Pasaport Kanunu md. 1 ve md. 2 / Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun md. 1 ve md. 19
 • Vergi Usul Kanunu md. 19 / Harçlar Kanunu md. 1 ve 88 (d)
 • Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesi md.3 / İşkencesinin Önlenmesine Dair Sözleşme 1951 Cenevre Konvansiyonu md.33
 • 1994 Yönetmeliği md. 3 / 1951 Cenevre Konvansiyonu md. 31
 • 1994 yönetmeliği md. 3


 • Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.