Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz İktisabı

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz İktisabı

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Birinci Bölüm: Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz Mal İktisabının Tarihçesi Konu
1: Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Yabancıların Taşınmaz Mal İktisabı Konu
2: 1923 Lozan Barış Antlaşması ve Eklerine Göre Yabancıların Taşınmaz Mal İktisabı Konu 3: 1924-2012 Yılları Arasında Yabancıların Taşınmaz Mal İktisabı Konu
4: Tapu Kanunu'nun 6302 Sayılı ve 3.5.2012 Tarihli Kanun ile Yeniden Düzenlenen 35. Ve 36. Maddeleri

İkinci Bölüm: Tapu Kanunu'nun 6302 Sayılı ve 3.5.2012 Tarihli Kanun ile Yeniden Düzenlenen 35. Maddesine Göre Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Mallar Üzerinde Mülkiyet ve Sınırlı Ayni Haklar Konu 1: 29.12.2005 Tarihinden 18.05.2012 Tarihine Kadar Olan Süreçte Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Mallar Üzerinde Mülkiyet ve Sınırlı Aynı Hakları Konu 2: 6302 Sayılı ve 3.5.2012 Tarihli Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Getirilen Düzenleme Konu 3: Tapu Kanunu'nun 6302 Sayılı 3.5.2012 Tarihli Kanun ile Yeniden Düzenlenen 35. Maddesine Göre Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinmesine İlişkin Şartlar

Üçüncü Bölüm: Tapu Kanunu'nun 6302 Sayılı ve 3.5.2012 Tarihli Kanun ile Yeniden Düzenlenen 35. Maddesine Göre Yabancıların Miras Yoluyla Taşınmaz Mal İktisabı Konu 1: 29.12.2005 Tarihinden 18.05.2012 Tarihine Kadar Olan Süreçte Yabancıların Miras Yoluyla Taşınmaz Mal İktisabı Konu 2: Tapu Kanunu'nun 6302 Sayılı ve 3.5.2012 tarihli Kanun ile Yeniden Düzenlenen 35. Maddesine Göre Yabancı Gerçek Kişilerin Miras Yoluyla Taşınmaz Mal İktisabı

Dördüncü Bölüm: Tapu Kanunu'nun 6302 Sayılı ve 3.5.2012 Tarihli Kanun ile Yeniden Düzenlenen 35. Maddesine Göre Yabancı Tüzel Kişilerin Taşınmaz Mallar Üzerinde Mülkiyet ve Sınırlı Ayni Hakları Konu 1: Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Mal İktisabının Tarihçesi Konu 2: Tapu Kanunu'nun 6302 Sayılı ve 3.5.2012 Tarihli Kanun ile Yeniden Düzenlenen 35. Maddesine Göre Yabancı Ülkelerde Kurulan Tüzel Kişi Şirketlerin Türkiye'de Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak İktisabı Konu 3: Yabancı Derneklerin Taşınmaz Mal ve Sınırlı Ayni Hak İktisabı Konu 4: Yabancı Vakıfların Taşınmaz Mal ve Sınırlı Ayni Hak İktisapları

Beşinci Bölüm: 3.7.2008 Tarihinden 19.8.2012 Tarihine Kadar Olan Süreçte ve Tapu Kanunu'nun 6302 Sayılı ve 3.5.2012 Tarihli Kanun ile Yeniden Düzenlenen 35. Maddesine Göre Yabancı Sermaye ile Türkşye'de Kurulan Şirketlerin Taşınmaz Mal İktisapları Konu 1: Yabancı Sermayeli Şirket Kavramının Yabancı Şirket Kavramından Ayrılması Zorunluluğu Konu 2: 3.7.2008 Tarihinden 19.8.2012 Tarihine Kadar Olan Süreçte Yabancı Sermaye ile Türkiye'de Kurulan Şirketlerin Taşınmaz İktisabı Konu 3: 3.7.2008 Tarihinden 19.8.2012 Tarihine Kadar Olan Süreçte Yabancı Sermaye ile Türkiye'de Kurulan Şirketlerin Taşınmaz İktisabına İlişkin Düzenlemenin Değerlendirilmesi Konu 4: Tapu Kanunu'nun 6302 Sayılı Kanun ile Yeniden Düzenlenen ve 19.8.2012 Tarihinde Yürülüğe Girecek Olan 36. Maddesine Göre Yabancı Sermaye ile Türkiye'de Kurulan Tüzel Kişilerin Taşınmaz İktisabı

Altıncı Bölüm: Türkiye'deki Ticari ve Yatırım Faaliyetleri Açısından Taşınmaz Mal Edinmede Yabancılara Tanınan Kolaylıklar
Konu 1: Özelleştirme Kanunu
Konu 2: Maden Kanunu
Konu 3: Petrol Kanunu
Konu 4: Turizmi Teşvik Kanunu
Konu 5: Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
Konu 6: Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun
Konu 7: Milli Parklar Kanunu
Konu 8: Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
Konu 9: Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun
Konu 10: Elektrik Piyasası Kanunu
Konu 11: Bankacılık Kanununa Göre Yabancı Bankaların Türkiye'deki Şubeleri
Konu 12:Endüstri Bölgeleri Kanunu
Konu 13: Petrol Piyasası Kanunu

Yedinci Bölüm: Taşınmaz Mal Edinmede Türk Vatandaşlarıyla Eşit Muamele Görecek Yabancılar ile Durumları Özellik Gösteren Yabancılar
Konu 1: Taşınmaz Mal Edinmede Türk Vatandaşlarıyla Eşit Muamele Gören Yabancılar Konu 2: Durumları Özellik Gösteren Yabancılar
Konu 3: Osmanlı Hanedanları

Sekizinci Bölüm: Türkiye'deki Taşınmaz Mallar Üzerinde Yabancı Devletlere Tanınan Haklar
Konu 1: Taşımaz Mallar Yabancı Devletlere Kiralanması ve Taşınmaz Mallar Üzerinde Yabancı Devletler İçin İrtifak Hakkı Tesisi
Konu 2: Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmaz Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokol
Konu 3: Türkiye'deki Yabancı Askeri Üsler
Konu 4: Yabancı Devletler Tarafından Türkiye'de Kurulan Kültür Merkezleri

Dokuzuncu Bölüm: Türkiye'deki Taşınmaz Mallar Üzerinde diplomatik Temsilciliklere ve Konsolosluklara Tanınan Haklar
Konu 1: Genel Olarak
Konu 2: Çok Taraflı Antlaşmalar
Konu 3: Türkiye'de Yabancı Temsilciliklerin ve Konsoloslukların taşınmaz Mal Edinimi

Onuncu Bölüm: Türkiye'deki Taşınmaz Mallar Üzerinde Uluslar arası Kuruluşlara Tanınan Haklar
Konu 1: İç Hukukta Uluslar arası Kuruluşların Taşınmaz Edinimine İlişkin Düzenlemenin Yokluğu
Konu 2: Uluslar arası Kuruluşların Kurucu Antlaşmalarında Yer Alan Hükümler

Onbirinci Bölüm: Kambiyo Mevzuatında Yabancılara Ait Taşınmaz Mal Gelirlerinin ve Satış Bedellerinin Yurt Dışına Transferine İlişkin Hükümler
Konu 1: Kambiyo Mevzuatı Hakkında Genel Bilgi
Konu 2: kambiyo Mevzuatına Göre Yabancılara Ait Taşınmaz Mal Gelirlerinin ve Satış Bedellerinin Yurt Dışına Transferi


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.