• Yakın Tarihin Gerçekleri% 33indirim
    Yakın Tarihin Gerçekleri
    Yakın Tarihin Gerçekleri

Yakın Tarihin Gerçekleri

Osmanlı'nın Çöküşünden Küllerinden Doğan Cumhuriyet'e
  • 19,50 TL13,06 TL

    hopi kampanyası
    0,65 Paracık
  • Tedarik Süresi 2 İş Günü
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

"Trablusgarp Savaşı‘nda Türk komutanlar etrafı şaşırtacak derecede etkin örgütçü, eğitimci ve her şart altında savaşçı olduklarını gösterdiler." "Balkan Savaşları‘ndaki yenilgi; İngiltere ve Fransa‘da Türk savaş gücü hakkında yanlış değerlendirmelere neden oldu. Bu yanılgıya Türkleri iyi tanıyan Almanya ve Avusturya kurmayları düşmedi." "I. Dünya Savaşı‘ndan sonra Türk toplumu kaosu ve yeni bir dünya savaşını değil, Milli Mücadele‘yi tercih etmiştir." "Osmanlı İmparatorluğu, milliyetçi akımlar sayesinde dağılan tek imparatorluk değildi; fakat ne Rusya, ne de Avusturya-Macaristan‘da ulusalcı akımlar bu derecede aktif ve silahlı eyleme dönüşmüştü." "İttihatçılar milliyetperver ve büyük ideallere sahiplerdi ama kendilerini değerlendiremeyen bir ekip olmaları onları başarısızlığa sürükledi." "Tarih okumayan ve bilmeyen adam kendine göre bir sınır çiziyor. Mesela kolaylıkla ‘Osmanlı‘nın bizimle ne alakası var?‘ diyor. Bu çok vahim bir durum!" "1918 yılında, mütarekenin en hazin vaktinde, millet her yerde direniyordu. Ama bu direnişlerin arasında koordinasyon yoktu. O eşgüdümü hangi politik deha sağlayacaktı? Ancak arkasında askerî bir başarı ve müspet intibaları olan bir komutan... Mustafa Kemal Atatürk..." "1967‘de bindiğimiz trendeki ihtiyar Araplar ‘Ah nerede o Osmanlı!‘ diye yakınıyorlardı. Cevabı düşündürücüdür. Acaba o Osmanlı‘yı kim kovaladı, bizimle beraber mi kovalandı; bilemiyoruz." Türkiye‘nin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı okurlarıyla yakın tarihin tartışmalı konularını ele alıyor: Balkanlarda İsyanlar, İttihat ve Terakki Partisi, Son Padişah Vahideddin ve Osmanlı‘nın Son Günleri, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet‘in ilk Dev Atılımları, Anayasalar, Seçimler, Tek Parti Devri ve İkinci Dünya Yılları... Ortadoğu‘nun Tarihi, Krallıkların Yükselişi ve Çöküşü, Baskıcı Liderler ve Oğulları, Kanayan Yara Filistin‘in Geçmişi ve Geleceğine Dair Yorumlar... İstanbul‘un Tarihi ve Kimliği, Sahipsiz İstanbul, Kültürel Mirasların Geleceği... Yakın Tarihin Gerçekleri, 19 ve 20. yüzyıla dair tartışılan, gündemden düşmeyen konulara dair İlber Ortaylı‘nın görüşlerini merak edenler için mutlaka okunması gereken bir kitap...


İnsanlar, sadece doğup, yaşayıp, yiyip, içip ölmezler. İnsanlar, yaşamlarındaki tecrübelerden edindikleri fikirleri başka insanlara aktarmak isterler. Yazı icat edilmeden önce insanlar, fikirlerini sadece sözlü olarak diğer insanlara iletip, onları etki altına almaya çalışırken, yazının icadından sonra insanlar, fikirlerinin hem daha çok insana yayılması hem de kalıcı olması için yazılı olarak da dile getirmeye başlamışlardır. İlber Ortaylı, Yakın Tarihin Gerçekleri eserinde insanların yazılı olarak dile getirdiği bu fikirlerin toplandığı kütüphanelere beşeriyetin hafızası diyerek kütüphanelerin insanlık tarihinin aynası olduğunu vurgulamıştır.  

İlber Ortaylı, Yakın Tarihin Gerçekleri eserinde insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden olan II. Dünya savaşına da değinmiş ve bu savaşta cephede bir sürü insanın öldüğünü ama cephe gerisinde kalan insanlarında yüreklerinde izlerinin silinmesi mümkün olmayan derin yaralar açtığı için sadece yaşayan ölüler bıraktığını vurgulamıştır. Herkesin bildiği gibi II. Dünya savaşı dünyanın birçok yerini harabeye çevirmiştir. Bu savaşta öyle acı sahneler yaşanmıştır ki bu sahnelerin insanların beyninde bıraktığı iz, harabe görüntülerinin hepsini insanlığın zihninden silmiştir. İnsanlık dışı bu savaşta, kucağında bebeğiyle kurşunlanan anneler dururken hangi insan harabeleri hatırlayabilir ki? Yazarın, bu eserinde yakın tarihimizin bu gerçekliğini dile getirmesi tüm okurları hüzne boğduğu gibi insanlığından da utandırıyor. Yazar, eserinde dünyada, II. Dünya savaşından sonra soğuk savaş sistemi ile kurulan sistemin hem ülkeler hem de insanlar arasında yeni rekabet ortamlarına ve kinlere ortam hazırladığını savunmuştur. Yazarın, bu tespitinde yenidünya düzeni incelendiği zaman haklı olduğu görülür. Çünkü günümüzde insanlar, hayatın her alanında birbirlerini rakip olarak görmekte ve bu da insanların birbirini sevip, kardeşçe yaşamasını engellediği gibi nefret tohumlarını insanların içine ekmektedir. İnsanlardaki bu sakat ilişki biçimi devletler düzeyindeki ilişkilerde de görülmektedir.

İlber Ortaylı, Yakın Tarihin Gerçekleri eserinin tek olumsuz noktası eski kelimelerin çok fazla geçiyor olmasıdır. Böyle olunca da okurlar, birçok bilmediği kelime ile karşı karşıya kalıyor. Yakın tarihte meydana gelen siyasi ve askeri gelişmeler hakkında fikir sahibi olmak isteyenler, bu eseri mutlaka okumalıdır.

İlber Ortaylı, 1947 yılında Kırım Tatar bir ailenin çocuğu olarak Avusturya’da dünyaya gelmiştir. Bir Türk Tarih profesörü olan İlber Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Tarih bölümlerinden mezun oldu. Chicago Üniversitesinde Prof. Halil İnalcık ile yüksek lisans çalışmasını yaptı. İlber Ortaylı, 1979 yılında yaptığı Osmanlı İmparatorluğunda Alman nüfusu çalışmasıyla doçentliğe hak kazandı. 1989 yılında da profesörlük unvanını elde etti. Türk tarihini çok iyi bilen ve bu konuda birçok çalışması olan bir yazardır.  

Yorum Sayısı: 1

Tarihimizin en çalkantılı ve karanlık dönemi Osmanlı İmparatorluğunun son dönemidir. İlber Ortaylı, Yakın Tarihin Gerçekleri eserinde bu çalkantılı ve karanlık dönemden işe girişmiş ve 1960’lı yıllarda son durağa varmıştır. Yazarın, eserde ele aldığı dönemde meydana gelen savaşlar, Osmanlı’nın yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu, yapılan inkılaplar, çok partili hayata geçiş denemeleri, tek iktidar dönemi, Demokrat Parti Dönemi ve 60 ihtilali gibi daha nice konularda okurlarını fikir...devamını oku

Y
Yasin Bekar  -   16.06.2016