Yargı Kararları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Yargı Kararları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
Bölüm: 1
Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri
Madde 1 - Kapsam
(Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12/1 md. Aynen kabul 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtiilen özel hükümler uygulanır.
(Kitabın İçinden)

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.