Yayın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali

Yayın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali

Basın, Radyo - Televizyon ve İnternet Hukuku
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
Birinci Bölüm
Basın ve İşlevi
a. Giriş
b. Yasal Düzenlemeler
c. Uluslararası Sözleşmeler
d. İfade ve Basın Özgürlüğü

Basın-Yayın Organları Nelere Dikkat Etmelidir?
a. Bu Konudaki Bakış Açıları
b. Türk Hukukunun Basın Özgürlüğü İle İmtihanı

Basın-Yayın için Yasal Düzenlemeler
a. Kimler Sorumlu?
i. Süreli Yayın (Gazete ve Dergi)
ii. Süresiz Yayın (Kitap ve Broşür)
iii. Karikatür (Çizim, Kukla Vb.)
b. Radyo ve Televizyonlarda Hukuki Muhatap
c. İnternette Hukuki Sorumlular

Hak Düşürücü Süreler ve Zamanaşımı
Basın Yayın Organlarının Künye Bilgisi
Basın Davalarında görevli ve yetkili Mahkemeler

İkinci Bölüm

Kişilik Hakları Nedir?
Türk Medeni Hukuku
a. Kavram Olarak Kişilik
b. Saldırıları Hukuken Savuşturma Yolları
c. Hukuka Uygunluk Nedenleri
d. Kişilik Hakları Hangi Durumlarda İhlal Olur?

Türk Borçlar Hukukunda Kişilik Kavramı
a. Kişiliğin Korunması
b. Ceza Yargılaması ile İlişki

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK)'de Hak ve Sorumluluklar

Suç Tipleri ve Sorumluluklar
a. Yasal Düzenlemeler
b. Sorumlu Müdür
Türk ceza Kanunu'nda Basın Suçları
Terörle Mücadele Kanunu'nda Basın Yoluyla işlenen Suçlar
İnternet ve Kişilik Hakları
a. Sorumlular ve Tanımlar
b. Sanal Alemin (İnternet) Sorumluları
i. İçerik sağlayıcının sorumluluğu
ii. Yer sağlayıcının sorumluluğu
iii. Erişim sağlayıcının sorumluluğu
c. İnternet Yayınlarının Denetimi
aa. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
bb. İnternet Kurulu
cc. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Radyo ve Televizyon
a. Radyo ve Televizyon (TV) Yayınlarında Sorumluluk
b. Radyo ve Televizyonlar İçin Yayın İlkeleri

Üçüncü Bölüm
Durdurma ve Yasaklamalar
Durdurulabilecek Yayınlar
Ceza Muhakemeleri Kanunu'ndaki Yasaklamalar
Basılı eserler İçin Yasaklamalar
Radyo ve Televizyon Yasaları
İnternet de Yasaklanır mı?

Dördüncü Bölüm
Tekzip Cevap ve Düzeltme Hakkı
Hakkın Kullanımı
Süreli-Basılı Yayınlarda Cevap Düzeltme
a. Basın Yasası Düzenlemesi
b. Yayıncıya Gönderilecek Cevap ve Düzeltme Metni
c. Mahkeme Aşaması
d. Gerçek ve Tüzel Kişiler
e. Cevap ve Düzeltme Kararlarına Uyulmaması

Radyo ve Televizyonlarda Cevap Düzeltme
a. Uygulanacak Yöntem
b. Düzeltme ve Cevap hakkı başvurusu
c. Medya Hizmet Sağlayıcısının Yükümlülüğü
d. İhtar Başvurusuna Rağmen Metnin Yayınlanmaması
e. Yargısal Aşama
f. Mirasçıların Hakları
g. Yayın Organlarının Tazminat Sorumluluğu
h. Yayınlarda Sorumlu Müdür
i. Düzeltme ve Cevap Hakkına Uyulmaması

İnternette Cevap Düzeltme (Uyar ve Kaldır)
a. İnternet Ortamı Kavramı ve Sorumluları
b. İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Cevap Hakkı
c. İçerik ve Yer Sağlayıcı
d. Cevap Metninin Yayınlanmaması Yaptırımı

TRT yayınlarında Cevap ve Düzeltme Hakkı
(İçindekiler'den)

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.