Agon Bilgi Akademisi

Tüm Yayınevleri
Yayınevi/Marka
22 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 2
 • Mikro İktisat

  Karton Kapak
  Kitaptan Bulunan Konu Başlıkları Mikro İktisat İktisatla İlgili Temel Kavramlar Üretim Teorisi Maliyet Teorisi Tüketici Teorisi Piyasalar Faktör Piyasaları Faktör Arzı Faktör Talebi Başarı Grubu Müfettişlik - Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisinin dokuzuncu cildi Mikro İktisat adını taşımaktadır. Bu kitapta Mikro İktisadın konusu ve iktisatla ilgili temel kavramlar öncelikle incelenmiş, iktisadın en temel ilkeleri olan arz, talep ve fiyat kriterleri üzerinde dikkatli ve özenli bir inceleme yapılmıştır. Kitabın hazırlanmasında mikro iktisat alanında mesleki sınavlar bazında hemen hemen her kurum açısından geçerliliği kabul edilen bilimsel eserlerden yararlanılmaya çalışılmış ve sonuç olarak ortaya özgün ve kendi nitelikleri ile mesleki sınavlarda karşılaşılabilecek pek çok soruya da yer verilmiştir. Konu anlatımı grafik ve şekillerin yardımıyla güçlendirilmiş ve bu sayede okuyucunun alışık olduğu yöntemleri sürdürebilmesi amaçlanmıştır.
  16,40  TL20,00  TL
 • İdare Hukuku - İdari Yargılama Usul Hukuku

  Karton Kapak
  İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukukunu incelediğimiz bu kitabın idare hukuku bölümünde, idare ve hukuk ilişkisi, son kanuni düzenlemelere göre hazırlanan idari teşkilatlanma ve il özel idareleri ile belediye idarelerinin hukuksal durumu, bağımsız idari otoriteler, idarenin hak ve yetkileri, kolluk, kamu hizmeti ve bunun görülme usulleri, idari kararlar, idarenin sözleşmeleri, kamu görevlileri ve bunların yargılanması konuları; idari yargılama usul hukuku bölümünde ise, idari yargı kuruluşları, idari yargının görev ve yetki alanı, iptal ve tam yargı davalarının özellikleri, idari yargılama usulüne ilişkin nitelikli haller ve kanun yolları konuları ele alınmıştır. Ayrıca, son kanuni düzenlemeler ışığında kitaba eklenen 655 adet nitelikli ve pratiğe yönelik soru ile konuların tekrar edilmesi ve özümsenmesi mümkün hale getirilmiştir. Kitapta Yer Alan Önemli Konu Başlıkları İdare Hukuku,İdari Teşkilatlanma Bağımsız Otoriteler (Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar) İdarenin Yetki, Görev, İşlem ve Sözleşmeleri Kamu Tüzel Kişiliği ve İdarenin Bütünlüğü İlkesi İdari Yargılama Usul Hukuku İdari Yargının Görev Alanı İle Uyuşmazlık Mahkemesi Tam Yargı Davası İdari Yargılama Usulü Kanun Yolları
  22,55  TL27,50  TL
 • Yeni Sınav Sistemine Göre (ÖSYM Soru Formatına Uygun) Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) Sınavına Hazırlık Rehberi

  Karton Kapak
  Bu çalışma, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Sınavına hazırlanan adaylara yönelik olarak bir başvuru kaynağı ve bir rehber kitap olarak hazırlanmıştır. Birinci Bölümde sınavlarla ilgili detaylı bilgiler verilmekte, İkinci Bölümde giriş sınavlarında çalışılacak konular ve sorular bulunmaktadır. Üçüncü bölümde ise deneme testleri yer almaktadır. Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavlarında mülakat sınavını geçen adaylar yazılı sınava tabi tutulmaktadır. 120 sorudan oluşan yazılı sınav hakkında sizlere rehberlik edecek bu kitap, sınavın içeriğine uygun olarak hazırlanmıştır. Kitabın geliştirilmiş 7. Baskısı, yaklaşık 2700 soru ve yanıtları ile beraber 2008 yılı sorularını da adayların yararına sunmuştur.
  20,50  TL25,00  TL
 • Kamu Maliyesi / Bütçe ve Borçlanma 2015

  Karton Kapak
  İlk yayınlandığı tarihten beri, gerek mesleki sınavlara hazırlanan kişilerin, gerekse konuyu özet olarak ancak sorular eşliğinde öğreten/öğrenmek isteyen kişilerin tercih ettiği "Başarı Grubu Müfettişlik Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisi"nın yedinci kitabı olan bu kitap, her yeni baskısında bir önceki baskısının üzerine ekleyerek ve de gerek kitabı kullanan akademisyenlerden gerekse kitapla sınavlara hazırlanan kişilerden gelen istek, öneri vs.. dikkate alınarak 16. baskısını yapmıştır. Kitap, beş temel konuyu ayrı ayrı bölümlerde işlemiştir. İlk iki bölümde maliye teorisi ve kamu harcamaları, üçüncü bölümde Kamu gelirleri ve son iki bölümde de devlet bütçesi ile devlet borçlanması incelenmiştir. Kitapta konular incelenirken, çok fazla detaya girilmeden konunu özü anlatılmış ve özellikle de sınavlarda en çok ağırlık verilen tüm harcama vergi bütçe ve borçlanma teorilerinin özellikleri ve birbiri ile olan bağlantıları örneklerle açıklanmıştır. Eserin bu baskısında daha önceki tüm KPSS ve idari yargı hakimlik sınavlarında ve diğer kurum sınavlarında çıkmış sorulara yer verilmiştir. Ayrıca, nitelikli ve öğretici test sorusu ve klasik sınavlara yönelik sorular da yer verilmiştir.
  32,72  TL39,90  TL
 • Lise ve Üniversite Mezunları için Polislik Sınavına Hazırlık

  Karton Kapak
  Kitapta çıkmış sınav soruları paralelinde hazırlanmış 4000 sorudan oluşan toplam 40 deneme sınavı ile 2001, 2002, 2003 ve 2004 yılı çıkmış sınav soruları ve konuların anlaşılmasını kolaylaştıracak ayrıntılı ipuçları içeren çözümleri bulunmaktadır.
  24,60  TL30,00  TL
 • Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık

  Karton Kapak
  2004 Yılı Sınav Soruları / T.C. Anayasası / Devlet Teşkilatı / 657 Sayılı DMK / Milli Eğitim Mevzuatı ile İlgili Sorular / Türk Eğitim Sistemi / Eğitim Yönetimi / Türkçe Dilbilgisi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi / Türk Kültür ve Medeniyetleri İlk baskısı 2002 yılında çıkan kitap, 2004 yılında sınav açılmasıyla beraber arka arkaya üç baskı yapmıştır. Kitap öncelikle "Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Sınavı" ve buna ek olarak İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı, Yurt Dışı Öğretmenlik... (Tanıtım Bülteni'nden)
  22,14  TL27,00  TL