Akademik Kitaplar

Tüm Yayınevleri
Yayınevi/Marka
75 öğeden 1-16 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 5
 • Türkiyenin Güncel Sosyal Problemlerine Çözüm Projeleri

  Karton Kapak
  “Fedakar dost, üretken insan Hüseyin Şahin Hocam eserlerine bir yenisini daha ekledi. Bu güne kadar toplumdaki ihtiyacı doğru tespit ederek yazdığı kitaplarıyla ciddi hizmetlere imza attı. Özellikle bu son eseri sadece bir kitap değil, aynı zamanda insanımıza ufuk açan ve hazır programlar sunan bir projeler topluluğu… “İş yapılsın da benim adım hiç geçmese de olur” anlayışıyla çalışan ve paylaşmaktan memnun olabilen nadir insanlardan… Belki türünün ilk örneği olan bu kitabın araştırmacılara iyi bir rehber olacağına inanıyorum.” - Prof. Dr. Saffet TÜZGEN. (Bezmi Alem Ünv.eski Rektörü / Cerrahpaşa Tıp Fak. Öğretim Üyesi)“Bu kadar büyük bir çaba, tecrübe ve samimiyet ile beraber ortaya çıkan bu çalışmalarınıza merhabalar(!) demek, beni en çok mutlu edecek hususlardan biri. Bildiğiniz gibi sosyal meseleler üzerine özellikle aile konusunda yaptığım okumalar ve araştırmalar oldukça sınırlı. Çoğunlukla teorik. İnşaallah bunları geliştirmeyi düşünüyorum. Ancak sizler gibi sahanın içinde yaşayan, araştıran, yazan ve okuyan bir kardeşimizi görmek bu çalışmalarını bir bütün olarak görünce çok memnun oldum.” - Prof. Dr. Ergün Yıldırım (Marmara Ünv. İletişim Fak. Dekanı / Sosyolog)İyi bir kitap okuyanın zihnini keskinleştirici, iradesini perçinleyici, duygularını ısıtıcı, algılarını yönlendirici ve davranışlarını düzenleyici olarak kabul edilebilir. Hüseyin Şahin’in yazdığı Türkiye’nin Güncel Sosyal Problemlerine Çözüm Projeleri adlı kitabı da yapılan tanıma uygun bir kitaptır. Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti dönemine geçişte insan faktörünün önemi, anlamı ve değeri konusunda pek çok araştırmalar yapılmış, görüşler ortaya konmuştur. Bunun için dergiler çıkarılmış, kitaplar yazılmış, denemeler teklif edilmiş, eleştiriler yapılmış ve toplumsal olarak kirlenen alanları temizleme çalışmalarına başvurulmuştur. Günümüzde ulaşım ve iletişim teknolojileri kitabın yerini alarak reytinglerini artırma derdindeyken yazılan kitapların okunup okunmaması kitabın yazarını ümitsizliğe düşürmemelidir. Zira bir gün mutlaka biri çıkıp o kitabı raflardan indirip tozlarını temizleyip okuyacaktır. Dolayısıyla iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme görüntü ve sesle yazının önüne geçmeyi amaçlasa, uzman diye çok farklı kişileri ortaya çıkarsa da kitap, kitap olarak kalmaya devam edecektir. Yazılı ve görsel basının temeli olan kitap, yazarları ile var olmaya devam edecektir. Toplumun ihtiyaç ve beklentilerini belirlemeye ve bunlara yol göstermeyi hedefleyen Hüseyin Şahin’i tebrik eder, daha nice güzel eserlere imza atmasını dilerim. - Prof. Dr. Ali Osman Özcan (İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı)Psikolog Dr. Hüseyin ŞAHİN Bey ülkemizin güncel sosyal problemlerine çözüm projeleriyle, sosyal politikaların gelişmesinde ve uygulanmasında ilgili bakanlıklara, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşlarına ve akademisyenlere yol gösterici bir kaynak ortaya koymuştur. - Fatih Kılıçarslan (Sosyal Hizmet Uzmanı - Aile Terapisti / Aileder Yönetim Kurulu Başkanı )
  18,75  TL25,00  TL
 • Sahra

  Karton Kapak
  Ümit ederim ki fani simasının aramızdan çekilmesine mukabil, şiirinin hakiki çehresi gelir. Şüphesiz belki kuvvetli bir zevk ve belki de zaman, bu muazzam eseri ayıkladığı gün şiirimiz hacmen küçük, fakat istiap ettiği güzellik ile çok kıymetli bir eser kazanacaktır. - Ahmet Hamdi Tanpınar
  9,75  TL13,00  TL
 • Makber

  Karton Kapak
  Makber, Abdülhak Hamid Tarhan’ın, çok sevdiği eşi Fatma Hanım’ın ölümü üzerine yazdığı, en tanınmış eseridir. Fatma Hanım, Hamid’le 11 senelik evli iken 24 yaşında vereme yakalanmıştır. O zamanın şartlarıyla bütün yöntemler denenmiş fakat hastalık tedavi edilemeyerek Fatma Hanım iki sene sonra vefat etmiştir. Hamid, onun vefatından çok etkilenmiş, çıldırma derecesine gelecek kadar büyük bir üzüntü duymuştur. Fatma Hanımın ölümü, Hamid’in sanatını da etkilemiştir. Hamid, Makber, Hacle ve Ölü adlı eserlerini yazmıştır. BunlardanMakber, Türk edebiyatında büyük ses getirmiş, bu eserle Hamid, kendisinin ilk en büyük eserini vermiş, Türk edebiyatına kendisini bu eserle kabul ettirmiştir. Bu çalışmayla, Türk edebiyatının özellikle yeni Türk edebiyatı alanının en önemli eserlerinden biri olan Makber, günümüz Türkçesine aktarıldı. Böylelikle eserin anlaşılması ve okunması önünde en büyük bir engel olarak duran dil problemi ortadan kaldırılmaya çalışıldı.
  12,75  TL17,00  TL
 • Sivil Toplum Örgütleri ve Yoksulluk

  Karton Kapak
  Türkiye’de Avrupa Birliği’ne üyelik süreci bağlamında yapılan siyasi, hukuki reformlar, demokratik gelişmeler, özgürlükçü yaklaşımlar bir taraftan sivil toplum kuruluşlarının gelişmesine, diğer taraftan yoksulluk gibi sosyal sorunların çözümü noktasında farklı adımların atılmasına zemin hazırlamıştır. Küreselleşmenin ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle ortak sorun olarak görülmeye başlanan yoksulluk, önceleri sosyal politikaların ana başlığını oluştururken son dönemlerde sivil toplum örgütlerinin de mücadele verdiği bir alan haline gelmiştir. Dünya nüfusunun %10’u dünya gelirlerinin %70’ine sahiptir. Bu alanda başı çeken ABD dünya gelirinin %25’ine sahipken Japonya ve Almanya O’nu takip etmektedir. Buna karşılık Dünya nüfusunun yarıya yakını günlük 2 Amerikan doları gelirin altında yaşarken, günlük 1 doların altında yaşamını devam ettirmeye çalışanların dünya nüfusuna oranı 5/1’dir. Yoksulluk; insanların beceriksizliğinden, tembelliğinden, eğitimsizliğinden, doğal kaynakların yetersizliğinden, bölgesel farklardan kaynaklı bir sorun olmaktan öte yoksul insanların haklarını başkaları yedikleri için ortaya çıkan bir sorundur. Diğer bir ifadeyle açlık; aş insanların doymamasından değil, tok insanların doymamasından kaynaklı bir sorundur.
  13,50  TL18,00  TL
 • Divan Edebiyatı Üzerine Tartışmalar

  Karton Kapak
  Üzerinden bir buçuk asır geçmiş olmasına rağmen, Divan Edebiyatı ile ilgili görüş ve düşünceler, bir türlü aynı noktalarda toplanamıyor. Tersine, en durgun ortamlarda bile söz ona gelip dayanınca azımsanmayacak bir hareketlilik göze çarpıyor. Bütün bir şiir geleneğini ters yüz eden Orhan Veli, âhir ömründe "Ben divan şiirini çok beğeniyorum. Divan şiirinden sonra bugüne kadar da Türkiye`de şiir yazılmadığını zannediyorum." diyebildiğine göre, bu edebiyatın neden bu kadar tartışmaya yolaçtığını dikkatle irdelemek gerekir. 1930-1940 yılları arasında bir on yıl boyunca yapılan tartışmaları çeşitli tasnifler içinde değerlendiren bu kapsamlı ve yetkin çalışma, kuşkusuz tartışmayı bitirme amacı taşımamaktadır. Ancak tartışmada yeralanları ve konuyu masaya yatırarak, olayı kavramaya çalışanların zihinlerinde bir aydınlanmayı sağlamaktadır. Kimlerin, hangi kaygıları taşıdıkları, hangi niyetlerle tartışmaya katıldıkları, kimlerin hangi bileşkeleri yapabildiği, kimlerin hangi gerekçelerle hangi sonuçlara ulaşabildiği veya hangi nedenlerle hiçbir yere varamadığı açıklık kazanmaktadır. Ve bütün bunlardan daha da önemlisi, tartışmaların ışığında Divan Edebiyatı`nın ne olup olmadığı konusu daha bir belirginleşmektedir.
  18,75  TL25,00  TL
 • Mağdurin Hikayesi

  Karton Kapak
  Ne olduysa Batı geldikten sonra oldu. Sezai Karakoç bu durumun adını da koyar: Batı mağdurları. O halde fazla söze ne hacet! Konu ile ilgili olarak daha sonra Türkçeye Sefiller adıyla çevrilen Victor Hugo'nun Les Miserables'in ilk çevirisini hatırlamak kafi: Mağdurin hikayesi. Hikaye mağdurin hikayesidir vesselam...
  13,50  TL18,00  TL
 • Yeni Edebiyat

  Karton Kapak
  Elinizdeki Yeni Edebiyat adlı bu eserin, Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Eğitim Fakültelerinin Türkçe ve Edebiyat Öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrenciler ile Türkçe ve edebiyat öğretmenleri için yararlı ve sağlam bir kaynak eser olacağını düşünüyoruz. Bunların yanında edebiyat nedir? Sanat nedir? Edebiyat ile toplum ve ahlak arasında nasıl bir münasebet vardır?.. gibi bir bakıma edebiyatın felsefesi diyebileceğimiz sanat nazariyesi üzerinde çalışan araştırmacıların da ihmal etmemeleri gereken bir eserdir. Bu düşünceyle onu günümüz alfabesiyle hazırlayıp ilgililerin dikkatlerine sunuyoruz...
  11,25  TL15,00  TL
 • Sezai Karakoç'un Estetiği

  Karton Kapak
  Bizim düşünce dünyamızda sanat, estetik ve bunların filizlendiği felsefe zemini son yüzyıllarda ihmal edilmiştir. "Asırlar var ki aydınlık nedir, hiç bilmez afakım!" Belki de devletimizi bir bütün halinde tutmak için vermek zorunda kaldığımız mücadeleler, bu ihmali doğurmuş ve düşünsel köklerimizden kopmuşuz... Halbuki bu felsefe zemini olmadan geleneksel sanatkarımızdaki güzellikleri göremediğimiz gibi, modern sanatları da anlayamayız... Sanat tarihimizdeki bu kuramsal kopukluğu gidermek zorundayız... Son yıllarda düşünsel köklerimizle bağlarımızı yeniden kurmak için faydalı çalışmalar yapılmaktadır. Sezai Karakoç'un estetiğe dair yazılarını bu kapsamda değerlendiriyoruz...
  9,00  TL12,00  TL
 • Mahtumkulu Divanı

  Sert Kapak
  Türkmen milli şairi Mahtumkulu'nun (1724 - 1807) doğumunun 290. Yılı münasebeti ile hazırlanmış olan Muhtumkulu Firaki Divanı, büyük şair ve mutasavvıfı yeniden hatırlatma kapsamında önemli bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Hoca Ahmed-i Yesevi , Yunus Emre tarzında sade bir dille yazdığı hikmetli şiirleri ile gönüllere ferahlık veren Mahtumkulu Firaki ülkemizde yeteri kadar tanınmamaktadır. İşbu çalışma ile Türkmen şairi Türkiye'de gerek akademik sahada gerekse halk nezdinde tanıtılmasının yolu açılmış olacaktır. Bu eserin hazırlanmasında çalışan, zaman mefhumu düşünmeden emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz...
  56,25  TL75,00  TL
 • Türkçe İlk Kuran Tercümelerinden: Özbekistan Nüshası

  Sert Kapak
  Türkler, kitleler halinde İslam dinine geçmeye başladıktan sonra mukaddes kitap Kur'an-ı Kerim'i Türkçeye tercüme etmeye başlamışlardar. Yapılan ilk Kur'an tercümeleri genellikle satır arası diye ifade edilen kelime kelime tercümelerdir. Erken devir ilk Kur'an tercümeleri arasında yer alan ilk Kur'an tercümelerinden olduğu varsayılan Özbekistan İliimler Akademisi, Şarkşinaslık Enstitüsü bünyesinde muhafaza edilen satır arası Türkçe-Farsça tercümeli Kur'an tercümesine "Özbekistan Nüshası" adını verdik. Türkce ilk Kur'an tercümelerinin yazılışı yerleri ve tarihleri hakkında bugün için pek az bilgiye sahibiz. Müstensih, istinsah tarihi ve eserin yazılış sebebi gibi kayıtları içeren mukaddimenin eksik olduğu erken devir Türkçe Kur'an tercümelerinden biri Özbekistan Nüshasıdır. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı, Cumhuriyetimizin 90. yıldönümünde atalarımızın yüzlerce yıl önce yapmış olduğu bu kadim-kıymetli ve mukaddes eserin birinci serisi olan metin ve sözlüğünü yayımlama ve bilim dünyasına sunma işini üstlenerek Türk dünyasına ve Türklük bilimine bir nebze de olsa katkı sağlamının haklı kıvancını duymaktadır. Eserin bilim dünyasına hayırlı olması en büyük temennimizdir.
  75,00  TL100,00  TL
 • Klasik Düşüncenin Türkmen Mimarları: Devletmehmet Azadi ve Oğlu Mahtumkulu

  Karton Kapak
  Devletmehmet Azadı (1700-1760), 18. Yüzyılda yaşamış bir Türkmen bilginidir. O, Türkmenlerin Göklen buyondan gelmektedir. Göklenlerin çoğu bu gün Türkmenistan'ın Güneybatısında yer alan Garrıgala ilçesinde (Türkmenistan Bağımsızlığından sonra ilçenin adı Mahtumkulu ilçesi olarak değiştirilmiştir) yaşımaktadırlar. Onun ismi bu güne kadar Türk dünyasında pek bilinmiyor. Veya oğlu Mahtumkulu ile birlikte anılıyor. O, halk arasında "Garrımola" ve "Devletmehmet Mola" gibi isimlerle anılmaktadır. Mahtumkulu Fikari (1733-1797) Türkmen şair, mutasavvuf ve bilgegesidir. Hoca Ahmed-i Yesevi, Yunus Emre yolunun takipçilerinden kurucuları arasında gösterilebilir. Türkmenleri dünyaya tanıtabilecek şahıslardan biri olarak tarihte silinemeyecek bir iz bırakmış olan Mahtumkulu Firaki, günümüzde ismi Türkmen devlet üniversitesinde, Türkmenistan'ın bilim ve teknikle ilgili uluslararası ödüllerinde, şairin yaşadığı ve büyüdüğü ilçesinde ebedileşmiş, eserleri Türk dünyası halklarının dillerine ve yabancı dillere defalarca çevrilmiş ve yayımlanmış, Türkmenistan'dan başka da birçok komşu ve yabancı ülkelerde heykeli dikilmiştir. Bu çalışmada Devletmehmet Azadi ve oğlu Mahtumkulu Firaki ilgili çeşitli yazılar bir araya getirilmiştir.
  15,00  TL20,00  TL
 • Balkanlardaki Yatır Türbe Tekke ve Zaviyelerimiz

  Karton Kapak
  Her toplum bir yerden bir yere göç ederken, sadece oralara yerleşmekle kalmamış, kendi kültürünü ve inancını da beraberinde taşımıştır. Bu Balkanlarda halklar arasında ortak kültür olmuş ve toplumları birbirine yaklaştırmıştır. Sanılmasın ki Balkanlar sadece silah zoru ile alındı Balkanların fetheden ve onu Türk Yurdu haline getirenler isimsiz kefensiz kahramanlardır. Bu kahramanlar ve kültüre hizmeti geçmiş tekke zaviyeleri yazılı ve sözlü kaynaklardan derleyebildiğimiz kadarıyla yazmaya çalıştık. Bu yazdıklarımız belki de %1 yoktur. O kadar türbe, tekke, zaviye, dergâh yok edilmiş ki aynı yere yeniden tekrar tekrar başka adlar ile kurulmuşlardır.  Pek çok yatır tekke kaydına Osmanlı arşiv kaynaklarında rastlamaktayız. İtalya’da Kadim baba dergâhı, Fransa’da Divane Baba dergâhı ve Ukrayna’da Sümbül Baba dergâhları sadece isimleri tespit edilenlerdendir.  Bazen kısa bir bilgi bazen de sadece adları veya yerleri bilinmektedir. Osmanlı arşivi belgeleri okundukça bu sayılar daha artacak daha çok belge ve bilgiye sahip olacağımızı umuyoruz.   Bu kitapta elimizdeki bilgileri belgelendirerek siz değerli halkımızın beğenisine sunuyoruz.  
  60,00  TL80,00  TL
 • Kutadgu Bilig Herat (Viyana-Avusturya) Nüshası

  Karton Kapak
  İslami dönem Türk Edebiyatı'nın ilk eseri.  Kutadgu Bilig, Türk dil ve edebiyatının XI. yüzyılda yazılmış önemli dil yadigârlarından birisidir. Eldeki bilgiler ışığında İslamî dönem Türk dil ve edebiyatının ilk eseri olan Kutadgu Bilig’in üç nüshası mevcuttur. Özbekistan (Nemengan/Fergana), Mısır (Kahire) ve Herat (Viyana) nüshalarından en derli toplu olanı Özbekistan (Nemengan/Fergana) nüshasıdır. Yusuf Has Hacib’in kaleme aldığı Kutadgu Bilig adlı eserin Herat (Viyana) Nüshası, bugünkü Afganistan’ın Herat şehrine istinaden Herat Nüshası; Viyana’da bulunan Avusturya Milli Kütüphanesine istinaden de Viyana Nüshası olarak anılmaktadır. Avusturya Milli Kütüphanesi Arapça Yazmalar bölümü 1860 numarada saklanan bu nüsha; 4 Muharrem 843 (17 Haziran 1439) tarihinde Herat şehrinde Uygur harfleri ile kaleme alınmıştır. Yaklaşık 80 yıl önce Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Kutadgu Bilig Herat (Viyana) Nüshasının tıpkıbasımı; Herat (Viyana) nüshasının kütüphanedeki orijinal hali esas alınarak yapılmamıştır. Türk Dil Kurumu, 1942 yılında yayımladığı bu tıpkıbasımda Radloff tarafından pek çok ekleme ve düzenleme yapılarak 1890’da yapılan tıpkıbasımı esas almıştır. Fakat bizim yaptığımız çalışma doğrudan Herat (Viyana) nüshasının kütüphanedeki özel çekim fotoğraflarına yani eserin orijinal şekline dayanmaktadır. Bu bakımdan çalışmamız, Radloff ve Türk Dil Kurumu’nun yaptığı tıpkıbasımlardan farklı ve özgün nitelik taşıması bakımından sahasında ilktir.
  75,00  TL100,00  TL
 • İdealist Öğretmen

  Karton Kapak
  Aslında günümüzde "ideal", güneşin gurup vaktinde ağaç dallarının arasından ateşten bir tepsi halinde yavaş yavaş batışı gibi, artık aramızdan çekip gidiyor... Her şey maddileşiyor... Siyasetçiler, bürokratlar ve iktisatçılar bu manzarayı uzaktan seyretmekle yetiniyorlar... Elinizdeki kitap ise "ışık işçileri"ni/ öğretmenleri her şeye rağmen göreve çağırıyor... Onları bir "ideal duygusu"yla donatıyor... Dünyayı aydınlatan, güzelliklerini gösteren ışıkları devam ettirmek ve ışık kaynağımızın batışını önlemek için...
  7,50  TL10,00  TL
 • Kendimi Kazdım

  Karton Kapak
  Gün geldi Balkanlardan bir pencere daha açıldı benliğime. Bu sefer nasibim Bosna’nın taşrası Zenica’ydı. Kucağını açtı bana ve hızlandırdı kendime yaptığım yolculuğu bu mütevazı Balkan kasabası. Düşman çizmesine tahammülü olmayan fakir ama onurlu bir dosttu Zenica. Kendi halkına da kucağını açmış,düşmana karşı topraktan, kayadan, ağaçtan siper olmuştu bu gösterişsiz mekan. Yollar Balkan’dan Avrupa’ya meyletti çok geçmeden. Üçüncü kuşatmayı yaşattık Viyana’ya. Viyana Tuna ile bir başka güzeldi, bir başka akıyordu. Sonra Almanya’yı ve dahi Paris’i dahil ettik bu çemberin içine. Bu şehirlerden aldığımız ders niteliği taşıyan ibretlere hikmet elbisesini giydirerek karşınıza çıkma cesareti gösterdik. Gönlümüzün feryadına ses bulmaya çalıştık. İçimizde hiç susmayan gurbeti, dinmeyen sızıyı Türkçe ile avutmayı denedik. Bu yüzden bazen yalnızlığın uğultusu sindi imgelere, bazen yağmurun sesi, bazen de toprağın kokusu. Şükür ki hiç eksilmedi üzerimizdeki mavi gök.
  11,25  TL15,00  TL