Yazın ve Sanat Üzerine Cilt: 1

Yazın ve Sanat Üzerine Cilt: 1

 • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
İçindekiler

 • Materyalist Kültür Tarihi Kavramı

 • Toplumsal Varlık ve Toplumsal Bilinç

 • Kültürün Doğal Koşulları ve Gelişmesi

 • Kır Görünümleri

 • Tarihsel Materyalizmin Kabalaştırılmasına Karşı

 • Engels'ten Lessing Menkıbesi Üzerine

 • Sınıf İlişkileri ve Sınıf Bilinci

 • Bilimsel ve Kaba Sınıf İdeolojisi Kavramları

 • Engels'ten Paul Ernst'e, 5 Haziran 1890

 • Tarihsel Süreklilik ve Çelişkileri

 • Tarihsel Gelişmenin Düzensiz Karakteri ve Sanat Sorunları


 • Genel Sanat Sorunları

 • İdeolojik İçerik ve Gerçekçilik

 • Gerçek Tarihte Trajik ve Komik

 • Devrimci Tragedyanın Sorunları

 • Marx ve Engels'ten Ferdinand Lassalle'a Franz von Sickingen Adlı Draması Üzerine

 • Çeşitli Parçalar

 • Dil ve Yazın

 • Doğaçlama (Improvisation) ve Şiir

 • Yazınsal Biçem Üzerine

 • Yazınsal Polemik Üzerine

 • Çeviri Üzerine


 • Sınıflı Toplumda Sanat

 • Sanatın Kökeni

 • Sanatsal Duyunun Tarihsel Gelişimi

 • Sanatın Doğuşunda Emeğin Rolü

 • Sanatsal Yaratma ve Estetik Algı

 • Toplumsal İşbölümü

 • İşbölümü ve Toplumsal Bilinç

 • Emeğin Yabancılaşması ve Kapitalist Toplumda İşçi Sınıfının Durumu

 • Para ve Dünya Kültürü

 • Paranın Çarpıtıcı Gücü

 • Kapitalizm ve Tinsel Üretim

 • Sanat ve Şiir ile Kapitalist Üretim Tarzı İlişkisi

 • Burjuva Beğenisi ve Evrimi

 • Kapitalist Toplumda Sanatçının İşi

 • Basın ve Sanatsal Yaratma Özgürlüğü

 • Çilecilik ve Haz

 • İş ve Eğlence

 • Burjuva Uygarlığı ve Suç

 • İşçi Sınıfının Tarihsel Görevi

 • Proletarya ve Zenginlik

 • İşçi Sınıfı ve Toplumun İlerleyici Gelişmesi

 • İşçi Sınıfı ve Kültür

 • Proleter Devrim ve Burjuvazinin Vandallığı


 • Sanat ve Komünizm

 • Eşitlikçil (Egalitarian) Komünizmin Eleştirisi

 • Bireysellik ve Toplum

 • Özgürlük Alemi ve Maddi Emek


 • Toplumsal Düşünce, Yazın ve Sanat Tarihi Eskiçağ, Ortaçağ ve Rönesans

 • Eskiçağ

 • İnsani Kültürün Doğuşu

 • Mitolojinin ve Destanın Başlangıçları

 • Samilerin Destan Geleneği

 • Homeros'un Şiirlerinde Eski Yunan Toplumu

 • Yunan Tragedyası

 • Eski Yazarlara Göre Kadının Yunanistan'daki Konumu

 • Eskiçağ Köleliği ve Dünya Kültürü

 • Yunan Sanatlarında Plastik Öğe

 • Yunan Aydınlanması

 • Eskiçağ Dünyasında Din ve Kültür

 • Eskiçağ Dünyasının Çöküş Çağında Felsefe Eğilimler

 • Lucretius Carus

 • Horatius

 • Persius'un Taşlaması

 • Lukianos

 • Ortaçağ

 • Alman Kültürü

 • Eskiçağ ve Ortaçağ Yazınında Aşk

 • Wagner ve Alman Destanı

 • Siegfried Menkıbesi ve Alman Devrimci Akımı

 • Eski İrlanda Yazını

 • Eski İskandinav Destanı

 • Erken Ortaçağda Dan Şiiri

 • Chanson de Roland

 • Provans Yazını

 • Şövalye Aşk Şiiri

 • İngiltere'de Köylü Eşitlikçil Düşünceler. John Ball. William Langland'ın "Complaint of Piers the Ploughman"i

 • Alman Halk Kitapları

 • Rönesans

 • Eskiçağ Dünyasının Sonundaki (Yaklaşık 300) ve Ortaçağın sonundaki (1453) Durum Arasındaki Fark

 • Dante'den Garibaldi'ye Dek İtalyan Kültürü

 • Dante

 • Petrarca

 • Boccacio

 • Büyük Rönesans

 • Titian

 • Reformasyon Döneminin Grobian Yazını

 • Reformasyonun Tarihsel Anlamı

 • Thomas More

 • Shakespeare

 • Calderon

 • Cervantes

 • Açıklayıcı Notlar

 • Adlar Dizini

 • Yazınsal ve Mitolojik Adlar Dizini

 • (Tanıtım Yazısından)

  Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.