Yerel Yöneticilerin Mali El Kitabı
% 6indirim

Yerel Yöneticilerin Mali El Kitabı

  • 25,00 TL23,50 TL

    hopi kampanyası
    1,18 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Kamu Maliyesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esasları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bakanların ve Üst Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu
İKİNCİ KISIM
Kamu İdare Bütçeleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bütçelerin Uygulama Esasları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Harcama Yapılması
BEŞİNCİ BÖLÜM
Gelirlerin Toplanması
ALTINCI BÖLÜM
Faaliyet Raporları ve Kesin Hesap
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşınır ve Taşınmazlar
DÖRDÜNCÜ KISIM
Kamu Hesapları ve Malî İstatistikler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu Hesapları
İKİNCİ BÖLÜM
Malî İstatistikler
BEŞİNCİ KISIM
İç Kontrol Sistemi
ALTINCI KISIM
Dış Denetim
YEDİNCİ KISIM
Yaptırımlar ve Yetkili Merciler
SEKİZİNCİ KISIM
Diğer Hükümler
DOKUZUNCU KISIM
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük
MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Kullanılacak Belgeler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme Yapılacak Kişiler
İKİNCİ KISIM
Harcamanın Çeşidine Göre Aranacak Belgeler
BİRİNCİ BÖLÜM
Personel Giderleri
İKİNCİ BÖLÜM
Tedavi ve Cenaze Giderleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yolluklar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev Giderleri ve Hizmet Alım Giderleri
BEŞİNCİ BÖLÜM
Temsil ve Tanıtma Giderleri
ALTINCI BÖLÜM
Mal, Malzeme ve Gayrimaddi Hak Alım Giderleri
YEDİNCİ BÖLÜM
Taşınmaz Mal Alımları, Kamulaştırma Bedelleri ve Onarım Giderleri
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Borçlanma Maliyet Giderleri
DOKUZUNCU BÖLÜM
Transfer Harcamaları
ONUNCU BÖLÜM
Diğer Giderler
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Strateji Geliştirme Birimlerinin Fonksiyonları, Görevleri ve Yapılanması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Strateji Geliştirme Birimlerinin İş ve İşlemleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
AB BAKANLIĞI'NIN AVRUPA KONSEYİ YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
T.C.
........... BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ÖRNEĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
İKİNCİ BÖLÜM
Ön Mali Kontrol
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hizmetler Biriminin Ön Mali Kontrolüne Tabi Mali Karar ve İşlemler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön Mali Kontrole ilişkin Diğer Hususlar


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.