Yerel Yönetimlerde Toplumsal Sermaye, Teori ve Katılımcı Pratikler

Yerel Yönetimlerde Toplumsal Sermaye, Teori ve Katılımcı Pratikler

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.
Sermaye ve Toplumsal Sermaye Kavramı
Sermaye Kavramı
Beşeri Sermaye Kavramı
Toplumsla Sermaye Kavramı
Tarihsel Arka Planı
Tanım
Toplumsal Sermaye Kavramının Öncüleri
Pierre Bourdieu (1986)
James Coleman (1988)
Robert Putnam (1993)
Toplumsal Sermaye Kavramının Öncülerinin Görüşlerinin Karşılaştırılması
Toplumsal Sermayenin Unsurları
Normlar
Güven
Ağlar
Toplumsal Sermayeyi Etkileyen Faktörler
Aile ve Toplumsal Sermaye
Eğitim ve Toplumsal Sermaye
Sivil Toplum ve Toplumsal Sermaye
Toplumsal Sermayenin Ölçülmesi
Toplumsal Sermayenin Ölçülmesinde Karşılaşılan Zorluklar ve Sınırlılıklar
Coleman ve Putnam'ın Toplumsal Sermayenin Ölçümüne Yönelik Çalışmaları
Toplumsal Sermayenin Makro Düzeyde Ölçümü
Toplumsal Sermayenin Ölçümüne Yönelik Olarak Yurtdışında Yapılan Araştırmalar
Toplumsal Sermayenin Ölçülmesine Yönelik Türkiye'de Yapılan Araştırmalar
Toplumsal Sermayenin Etkileri
Toplumsal Sermayenin Pozitif Etkileri
Toplumsal Sermayenin Negatif Etkileri
Kavramsal Çerçeve
Katılım Kavramı ve Tanımı
Yerel Yönetimlerde Halk Katılımı Nedir?
Yerel Yönetimlerde Halk Katılımı İçin Gereken Şartlar
Demokratik Sistem
Bilgilenme ve Bilgilendirme
Kitle İletişim Araçları
Yerel Yönetimlerde Halk Katılımı Yöntemleri
Halkın Pasif Katılımını Sağlayan Yöntemler
Halkın Aktif Katılımını Sağlayan Yöntemler
Halkoylaması
Halk Danışma Komiteleri
Halk Toplantıları
Gönüllülük
Gönüllü Katılımı Etkileyen Faktörler
Yerel Yönetimlerde Etkin Gönüllü Yönetimi Nasıl Olmalı?
Dilekçe Verme
Diğer Katılım Yöntemleri
Türkiye'deki Katılımcı Mekanizmalarının Yapısı ve İşleyişine Yönelik Hukuksal Düzenlemeler
İl Özel İdaresi Kanunu
Büyükşehir Belediye Kanunu
Belediye Kanunu
İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
Kent Konseyi Yönetmeliği
Türkiye'de Kent Konseylerinin Oluşum Süreci
Kent Konseylerinin Yapısı
Kent Konseyinin Görevleri
Kent Konseyinin Çalışma İlkeleri
Kent Konseyinin Organları
Meclisler ve Çalışma Grupları
(İçindekiler'den)

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.