Yönetim
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Bu kitap, örgütlerin "İnsan " yönünü ele alan ve birbirini tamamlayan üç kitabın ilkidir. Öbür iki kitap, Örgütsel Davranış: İnsanın Üretim Gücü ile Yönetimde İnsan İlişkileri: Yönetsel Davranış' tır. Yazarın bu kitapları, insanın, örgüt toplumu içinde ve yönetsel egemenlik altında nasıl davrandığını ve yöneltilmesi gerektiğini incelemektedir.


Bu kitaplar, "genel yaklaşımla" ele alınmıştır, Kitaplarda kamu ya da özel kesim ayırımı yapılmamıştır. Başka bir deyişle, kitaplarda sunulan bilgiler ve görüşler, hem işletme, fakrika, işyeri gibi özel kesim örgütleri için geçerlidir. İnsan, bir işgören olarak, bunların tümünde de birbirinden çok az farkı olan değişkenlerin etkisi altındadır. Kamu kesimi ile özel kesim arasındaki bu çok az farklılıklara da yeri geldikçe değinilmiştir.


Örgür ve yönetim alanıda, insanlığın deneyimlerine ve bulgularına dayanan yığınla bilgi vardır. Örgüt ve yönetim alanındaki bilimler bu yüzden ortaya çıkmıştır. Bu kitaplar hazırlanırken, yönetim bilimlerinden, yönetmenlere ya da yönetmen olacaklara ilk elde gerekli olacak ilke ve kavramların seçilmesine özen gösterilmiştir. Eskiyen, uygulanamayan ilke ve kavramlar elverdiğince elenmiştir. Bütünlüğü sağlamak için bu üç kitap, özenle "tümleştirilmiş" ve gereksiz yinelemeler yapılmamıştır.


Bu kitabın amacı, örgüt ve yönetime ilişkin "kuramları, ilke ve kavramları" tanıtmaktadır. Kitap, bu yönüyle öbür iki kitabın da temelidir.


Bu kitap, dört kesimden ve bu kesimlerde yer alan on dört bölümden oluşmaktadır:


Kitabın yukarıda anılan amacına ulaşmak için, örgüt ve yönetimin karmaşık, kuramsal kavramları yalınlaştırılarak açıklanmıştır. Kuram ve kavramlar için, yazarların ne dediğinden çok bunların bir sentezi olabilecek geçerli kuram ve kavramlar verilmeye çalışılmıştır.


Örgütsel Davranış İnsanın Üretim Gücü

Örgütsel Davranış İnsanın Üretim Gücü

İbrahim Ethem Başaran

22,25 TL
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

İbrahim Ethem Başaran

22,25 TL
Eğitim Bilimine Giriş

Eğitim Bilimine Giriş

İbrahim Ethem Başaran

13,35 TL
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

İbrahim Ethem Başaran

23,65 TL
Ana Babanın Eğitimi Elkitabı

Ana Babanın Eğitimi Elkitabı

İbrahim Ethem Başaran

16,2 TL
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.