Yunus Emre Külliyatı (6 Kitap Takım)

Yunus Emre Külliyatı (6 Kitap Takım)

  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Cilt 1. Yûnus Emre Dîvânı - İnceleme

Yunus Emre Külliyatı'nın I. Cildini oluşturan bu eser Yûnus Emre Divanı'nın ?Dinî ve Tasavvufî Tahlili"dir. Dr. Mustafa Tatcı, bu eserde dinî-tasavvufî kavramları, tavsifleri, benzetme unsurlarını ve mecâzları belirledikten sonra yaklaşık beş yüz kavramı konularına göre tasnif ederek mukayese yoluyla tahlil etmektedir. Böylece, sistematik tahlil metodunu uygulayan yazar, Yûnus Emre'nin kavramlar dünyasını bütün anlam boyutları ile belirlemiştir; bu sayede "Yûnus Emre Dîvânı Okuma Kılavuzu" diyebileceğimiz temel bir eser ortaya koymuştur.

Bu eser sayesinde okuyucu, "Yûnus Emre dili"ni ve "Yûnus'un kavramlar dünyasını tanıyacak, tasavvuf dünyası içinde Yûnus Emre'nin neler söylediğini, neler anlattığını sistematik olarak kavrayacaktır.

 

Cilt 2. Yûnus Emre Dîvânı - Tenkitli Metin

Yûnus Emre Dîvân'ı bugüne kadar pek çok kez yayımlanmıştır; ancak, yayınlananlar, okuma hataları, mısra atlamaları, yanlış manalandırmalar, beyit eksiklikleri, benzer redifli şiir karışıklıkları,mahlas karışıklıkları ve başka Yûnusların şiirlerinin ayrıştırılmaması gibi birçok problem nedeniyle sağlık bir "Yûnus Emre Dîvân"ı yayınlanamamıştır. Dr. Mustafa Tatcı'nın hazırladığı Yûnus Emre Külliyatı"nın II. Cildini oluşturan Dîvân ise, yayımlanan, sağlam yazmalara dayalı ve karsılaştırmalı tam ilk yayındır. Bu Dîvân oluşturulurken Türkiye ve dünyada muteber kabul edilen 15 yazma ile 20'nin üzerinde mecmua okunmus, bütün bu eserler edisyon-kritik yöntemiyle ortak bir tenkitli metin elde edilmistir. Nüshalar arasındaki farklılıklar da zengin bir dipnot ile belirtilmiştir. Ayrıca eserin sonuna, Dîvân'daki kelimelere ait, Yûnus Emre'nin kullandığı anlamlarıyla bir sözlük eklenmiştir.

 

Cilt 3. Risâletü'n-Nushiyye - Tenkitli Metin

"Yûnus Emre Külliyatı"nın III. Cildini oluşturan "Risâletü'n-Nushiyye-Tenkitli Metin"adlı bu inceleme ve metinde, eserin, en eski 5 yazma nüshası esas alınıp karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada Risâletü'n-Nushiyye'deki istinsah hataları, beyit atlamaları, okuma yanlışlıkları, vak'a kopuklukları ve konu başlıklarındaki karışıklıklar büyük ölçüde giderilmiştir. Ayrıca eserin girişinde Risâletü'n-Nushiyye'nin geniş bir tahlili yapılmıştır.

Ayrıca Risâletü'n-Nushiyye'nin sonuna, Risâletü'n-Nushiyye'deki kelimelere ait, Yûnus Emre'nin kullandığı anlamlarıyla bir sözlük eklenmiştir.

 

Cilt 4. Âşık Yûnus

Yûnus Emre, Anadolu'da yetişen pek çok sûfî şâiri hem sekil hem içerik yönüyle etkilemiş, birçok şair hem onun gibi şiir yazmış hem de, saygıdan ve hayranlıktan, aynı adı kullanmıştır. Yûnus'un etkilediği şairler içinde Âsık Yûnus mahlasını kullanan ve XV. asırda yasadığı tahmin edilen Kübrevî dervişi Bursalı Âşık Yûnus'un şiirleri ile "Bizim Yûnus"un şiirleri karıştırılagelmektedir . Yûnus Emre'nin sanılan, dilden dile dolasan birçok ilahinin aslında Bursalı Âşık Yûnus'a ait olması bu karıştırmanın boyutunu gösterir. Bu eser, Yûnus Emre dışındaki Yûnuslar tarafından yazılan şiirleri bir araya getirmektedir. Değişik mecmua ve cönklerde yer alan, bazıları aruzla, fakat daha çok hece vezniyle yazılan "Yûnus" tapşırmalı şiirler, daha basit ifadelere, daha zâhidâne edâya sahip oldukları için diğerlerinden hemen ayrılabilmektedir.

 

Cilt 5. Yûnus Emre Şerhleri

Bu eserde, Yûnus Emre'nin "Çıktım erik dalına anda yedim üzümü" matla mısralı şathiyesiyle diğer bazı şiirlerine tasavvuf tarihinin zirve isimlerinin yaptıkları tasavvufî şerhler ile Âşık Yûnus'a ait bazı şiirlerin şerhleri bir araya getirilmiştir.

 

Cilt 6. Dîvân-ı Yûnus Emre - Tıpkıbasım

Bu ciltte Yunus Emre Divanı el yazmasının tıpkı basımı yapılmıştır. Osmanlıca dersinde ve dil çalışmalarında temel bir kitap olması düşünülen bu tıpkı basım, Yunus Emre yazmaları içinde en eksiksiz ve en güzel yazılmış nüshalarından birisidir.


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.