Zabıt Katipliği Sınavına Hazırlık Kitabı
% 13indirim

Zabıt Katipliği Sınavına Hazırlık Kitabı

  • 30,00 TL26,10 TL

    hopi kampanyası
    1,31 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Zabıt katibi adaylarının her türlü sorularına cevap verebilecek şe­kilde özel olarak hazırladığımız bu kitapta; seviye tes­pi­ti, sı­na­va hazırlık stra­te­ji­leri, za­man planlaması, 26 saatte on parmak eği­ti­mi, performans değer­le­me­si, yazım hızının artırılmasına yö­nelik özel hız çalışma­ları, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Osmanlıca metinler, sınav egzersizleri, sınav öncesi ve sınav esnasında dik­kat edilmesi gereken hususlar ile mülakat konu­suna yer verile­rek verilerek zabıt kâtibi adaylarının başarılarına katkı sağlan­ma­sı he­deflen­miştir.
Bireysel ve grupsal öğrenme ilkelerine uygun olarak hazırlanan kitabı­mı­zın; zabıt kâtibi adaylarının dışında, ilk, orta, lise ve üni­versite öğrencile­ri­nin on parmak tekniğini doğru ve eksiksiz bir şekilde öğrenebilmelerine olanacak sağlayacağını; ayrıca eğitim kurumları ile zabıt kâtiplerine yönelik açılmış olan hazırlık kurs­larında da ders kitabı olarak çok yararlı olacağı inancını ta­şı­mak­tayız.


Zabıt kâtipliği sınavına başvurabilme şartlarına sahip olan aday­ların en önemli problemlerinden biri, klavye sınavında stres ve heyecanına yenik düş­meden, üç dakikada hatasız 90 kelime ve üzeri yazabilmeyi başarabilmektir. Bu başarıyı hedefleyen adaylar, klavye hızlarını artırabilmek için yoğun bir gayret ve çaba sarf ederek klavye sınavına hazırlan­mak­tadırlar. Uygulama sınavlarına başvuran aday sayıları ile uygulama sınavını başarı ile geçen aday sayıları dikkate alın­dı­ğın­da, adayların başarı oranının % 5 ila % 12 arasın­da değiştiği gö­rülmektedir. Türkiye’de bilgisayar kullanımının bir hayli yay­gın­laş­mış olmasına rağmen, başarı oranlarının düşüklüğü, ülke­miz­de klavyenin etkin ve doğru olarak kullanılmadığının en ö­nemli göstergele­rin­den birisidir. Peki günlerce, aylarca çalışılmasına; hatta yıllardır bilgisayar kul­­la­nılma­sına rağmen nedir bu başarısızlığın sebepleri? Elbette her başarısızlık öyküsü­nün belirli sebepleri var.


Adayların büyük bir çoğunluğu, sınava hazırlık için maalesef ye­te­rince zaman ayırmıyor. Özellikle uzun yıllar bilgisayar kul­la­nan adaylar, hızlarını yeterli görüp sınavı yeterince önem­se­miyor. Yine büyük bir çoğunluğu ise çok çalışmasına rağmen, yan­lış teknikle çalıştığı için yeterince klavye hızını artıra­mı­yor. Bazı adaylar ise sınav öncesi çalışmalarında rahatlıkla 90 keli­me ­ve üze­rinde yazabildiği halde, sınav esnasında he­yecan ve stresine yenik düşüp sınav­da barajı geçemiyor. Oysa; “Komisyonlar tarafından seçilip yazılı olarak verilen bir me­tinden, vuruş hesabı yapılmadan, daktilo veya bilgisayar klav­yesi ile üç dakikada yan­lış­sız 90 kelime yazabilme” olarak belir­lenen uygulama sınavı başarı kriteri, or­ta düzey bir on par­mak kullanıcısı için gerçekten düşük bir hız. Amacımız; sizleri doğru şekilde motive edebilmek; klavye hız se­viyeni­zin tespitini yaparak artı ve eksilerinizi belirlemek; daha sonra 26 saat süren uy­gu­lamalı eğitimi ile on parmak tek­niğini doğru olarak öğrenmenizi sağ­lamak; ardın­dan zaman plan­la­ma­nı­za katkıda bulunarak sınav hazırlık stratejisi oluştur­ma­nızı sağ­la­mak ve sınav öncesi uygulama çalışmaları ile sına­va ge­­rek­tiği gibi hazırlamak. Böylece klavye hızınızı kısa vadede 90-110 ke­limeye; orta vadede 111-170 kelimeye; uzun vadede ise 170 ve üzeri kelimelere çıkarmanızı sağlamak öncelikli hede­fimiz.


1990 yılından bu yana bilgi teknolojileri ve on parmak eğitimi üzerinde çalışan biri olarak deneyimlerimiz göstermektedir ki; kitapta belirtilen hususlara riayet edilerek yapılan çalışmalar sonunda bu hedeflere ve daha da ilerisine çok rahat ulaşılabilir. Bizim buna inancımız tam. Umarım gireceğiniz her sınav, on parmak tekniğini öğrenmek kadar kolay olur...


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.