Zac Power  Gizli Tehdit
% 19indirim

Zac Power Gizli Tehdit

Dünyayı Kurtarmak ve Ödevlerini Bitirmek İçin 24 Saati Var
  • 10,00 TL8,10 TL

    hopi kampanyası
    0,41 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Zac Power’›n maceralar› devam ediyor. Dünyan›n “en yeni ve en genç” ajan› ZAC POWER, dünyay› kurtarmaya ve tabii ki ev ödevlerini yapmaya devam ediyor. Birbirinden ba¤ımsız öykülerden oluflan ZAC POWER serisi, ilkokul ça¤ındaki bir ajanın gizli dünyasın› anlat›yor. Ailesiyle birlikte yaflayan ZAC POWER, 24 saat içinde çözmesi gereken olaylarda birbirinden zorlu düflmanlarıyla savaflırken, ev ödevleri, çöpü dıfları koymak, akflam yeme¤ine yetiflmek gibi di¤er çok önemli görevlerini de aksatmamaya çalıflıyor. Serinin 9. kitab› olan G‹ZL‹ TEHD‹T’te, Zac Power, düflman casus örgütünün beyin dalgalar›n› kay›t alt›na alan gizli silah›n› bulmaya ve yok etmeye çal›fl›yor. Yolu bu nedenle Hollywood’a düflen Zac, bu arada y›ld›zlar›n lüks yaflamlar›n› ziyaret etme f›rsat› da buluyor. Görev yine çok basitti! Silah› bul ve ödevlerini bitirmek için en k›sa zamanda eve dön...


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.