Zac Power - Heyecan Dalgası 10. Kitap
% 19indirim

Zac Power - Heyecan Dalgası 10. Kitap

  • 10,00 TL8,10 TL

    hopi kampanyası
    0,41 Paracık
  • Gün İçinde Tedarik
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

Zac Power’›n maceralar› devam ediyor. Dünyan›n “en yeni ve en genç” ajan› ZAC POWER, dünyay› kurtarmaya ve tabii ki ev ödevlerini yapmaya devam ediyor. Birbirinden ba¤ımsız öykülerden oluflan ZAC POWER serisi, ilkokul ça¤ındaki bir ajanın gizli dünyasın› anlat›yor. Ailesiyle birlikte yaflayan ZAC POWER, 24 saat içinde çözmesi gereken olaylarda birbirinden zorlu düflmanlarıyla savaflırken, ev ödevleri, çöpü dıfları koymak, akflam yeme¤ine yetiflmek gibi di¤er çok önemli görevlerini de aksatmamaya çalıflıyor. Serinin 10. kitab› olan HEYECAN DALGASI’nda, DSB, ald›¤› fidye mektubunun üzerine Zac Power’› göreve ça¤›r›r. Rakip casuslar, DSB’yi 500 milyon dolarl›k fidye ödenmezse, mor elmasl› lazer patlay›c› kullan›larak dünyaya flok dalgalar› göndermekle tehdit etmektedir. Görev yine çok basittir! Plan› durdur ve ödevlerini bitirmek için en k›sa sürede eve dön...


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.