Zarok ü Çirok

Zarok ü Çirok

Destpeka Pedagojiya Kurdi
  • Geçici olarak temin edilemiyor
Bu kitabı e-kitap olarak okumak isterseniz, yayıncıya talebinizi iletebilmemiz için tıklayınız.

"Heçi zorak in; Mafe wan heye ku bene dinyaye, navek wan ü hemwelatiniyeke wan hebe, Mafe wan heye debave xwe nas bikin ü bi awayeke baş u bi rekupek ji laye wan bene xwedikirin, Mafe wan heye ku di nav civakek aşitixwaz de u di hawirdoreke bitendurust de bijiyine, Dive xwarinen wan ter ü hevseng be ü bedena wan bitendurust be, Dive nasnameya wan bete parastin ü eger ji laye ziman ü etnisite ü din ü reng ü baweriyan ve cuda bin, dive ferqitiyek neyet xistin di navbera wan de. Dive bi awayeke baş bene perwerde kirin ü bikaribin qalibiyeten xwe peş ve biexin, Dive yariyan bikin ü imkan ü fersende wan e şahiye hebe, Dive li hember her core sersari, havildari, tundi ü xetereyan bene parastin, Ji laye hukumete ve dive bene hewandin, parastin ü arikari bete dayin, Dive zarok bikaribin fikr ü ramanen xwe bejine ü heçi biryaren derheqe wan de nin dive ew ji tevli wan bibin..." - UNESCO -


Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.