Babil.com
1984 % 40indirim

1984

George Orwell

Lis Basın Yayın

40,00 TL 24,00 TL
 
1/5 (1 kişi)
9 adet stoklarımızda

George Orwell bi heza penusa xwe, bi şeweyeki disutopik cihaneke duri texminen mirov ava dike. Di afirandina ve cihane de bi ser dikeve le miroven ku di ve cihane de dijin di jiyaneke bextewer de bi ser nakevin. Lewre temama miroven ve cihane di bin desthilatdariya Partiya zordest de dijin li gor daxwaz u heviyen we tevdigerin.

Tişte ku destur je re heye tene hezkirin u itaeta ji partiye re ye. Dikarin heta ku ji wan ji partiye hez bikin, pe bawer bibin, je re bixebitin, di vi wari de azad in. Lebele ditina şaşi u kemasiyen partiye rexnekirina we ne azadi, ye dijminayi ye.

Lehenge sereke Winston ku endame partiye ji aliye tendirustiya xwe de qels e, nexweş e lebele di hişmendiya xwe de hişyar u biaqil e. Şaşiyen ku parti dike dibine. Di ve mijare de fikiren xwe di rojniviskeke de dinivise...

Wistone ku endame partiye ye lewma destura wi tuneye ji jineke hez bike rojeke pergi Juliaye te. Li hemberi hemu qedexeyan jiyaneke nepeni bi Juliaye re diji dil u mejiye xwe je re vedike u zayendiya xwe pe re diji. Le haye wan je tuneye ku çaven Biraye Mezin li ser wan.

Di bin zilim u zora desthilatdariyen totaliter u despotik de raman, evin, dirok, bi kurtayi mirovahi çawa dimeşe, di ve romane de te vegotin.

Kitap Özellikleri

Cilt Durumu : Ciltsiz
Basım Tarihi : Nisan 2015
Basım Yeri : Türkiye / İstanbul
Boyutlar : 12,50 x 19,50 cm
Basım Dili : Kürtçe
Orijinal Dil : İngilizce
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Sayfa Sayısı : 344
Barkod : 3990000027710

Kategoriler

Katkıda Bulunanlar

Çevirmen
Salih Agir Qoseri

Editör
Ebdelah Şexo

Katkıda Bulunan (İçerik)
Lal Laleş
Şener Özmen

Babil.com  
ATES