Babil.com
Eşrefoğlu Rumi ve İrfan Mektebi Eşrefiyye % 20indirim

Eşrefoğlu Rumi ve İrfan Mektebi Eşrefiyye

Ahmet Özkan

Akademisyen Kitabevi

50,00 TL 40,00 TL
 
0/5 (0 kişi)
5 adet stoklarımızda

1- Eşrefoğlu Rûmî’nin Yaşadığı Dönemde Osmanlı
A- Siyasi ve Sosyo-Kültürel Durum
B- Tasavvufî Durum
C- İlmî-Edebî Durum
2-Kaynakların Değerlendirilmesi
A-Eşrefoğlu Rûmî’nin Kendi Eserleri
1-Müzekki’n-nüfûs
2-Tarîkatnâme
3-Divan
B- Diğer Kaynaklar
1-Menâkıb-ı Eşrefzâde
2-Hediyyetü’l-fukarâ
3-Ravza-i evliyâ
4-Güldeste-i riyâz-ı irfân ve vefeyât-ı dânişverân-ı nâdiredân
5-Gülzâr-ı sulehâ ve vefeyât-ı urefâ
6-Yâdigâr-ı Şemsî
7-Nefhatü’r-riyâzi’l-âliye fî beyân-i Tarîkati’l-Kâdiriyye
8-Tibyânu vesâili’l-hakâik
9-Sefîne-i evliyâ-i ebrâr şerh-i esmâr-ı esrâr
10-Tomâr-ı Turuk-ı Aliyye (Kâdiriyye)
1. BÖLÜM
Eşrefoğlu Rûmî’nin Hayatı, Şahsiyeti Ve Eserleri
1.1. Hayatı
1.1.1. İsmi, Doğum Tarihi ve Ailesi
1.1.2. Tahsili
1.1.3. Tasavvufa İntisabı ve Mürşidleri
1.1.4. İrşad Faaliyetleri
1.1.5. Devlet Yöneticileri ile Münasebetleri
1.1.6. Halifesi ve Müridleri
1.1.7. Vefâtı
1.2. Tasavvufi ve Edebi Şahsiyeti
1.2.1. Tasavvufî Şahsiyeti
1.2.2. Edebî Şahsiyeti
1.3. ESERLERİ
1.3.1. Eşrefoğlu’na Aidiyeti Kesin Olan Eserler
1.3.1.1. Divan
1.3.1.2. Müzekki’n-nüfûs
1.3.1.3. Tarîkatnâme
1.3.2. Eşrefoğlu’na Nispet Edilen Eserler
1.3.2.1. Risâle-i rûhiyâ
1.3.2.3. Şerh-i kasîde-i sırr-ı tâhâ
1.3.2.4. Vird-i kebir
1.3.2.2. Risâle-i nasâyih
1.3.2.7. Delâ’ilü’n-nübüvve (Risâle-i şerîf)
2. BÖLÜM
Eşrefoğlu Rûmî’nin Tasavvufî Görüşleri
2.1. Seyr U Sülûka Dair Kavramlar
2.1.1. Şeriat, Tarikat, Hakîkat
2.1.2. Seyr u sülûk
2.1.3. Mürşid
2.1.4. Mürid
2.1.5. Velî-Velâyet

Kitap Özellikleri

Cilt Durumu : Ciltsiz
Basım Tarihi : Aralık 2020
Basım Yeri : Türkiye / Ankara
Boyutlar : 16,00 x 24,00 cm
Basım Dili : Türkçe
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Sayfa Sayısı : 242
Barkod : 9786257707114
Babil.com  
SU