75 TL ve Üzeri Siparişlerinizde Kargo Bedava!

Kalkınmanın Finansmanı (Funding For Development)

Ergül Halisçelik

0,0
0 değerlendirme
40,91 TL 45,00 TL %9
3 İş Gününde Temin Standart Teslimat : 25-26 Ocak

Kitap Hakkında

Bölüm 1: Uluslararası Fon Sağlayıcı Kuruluşlar ve Türkiye ile İlişkileri

Uluslararası Para Fonu (IMF)

Tarihçe

Faaliyetler

Fon Türleri

Türkiye İlişkileri

18’inci Stand-By Düzenlemesi

19’uncu Stand-By Düzenlemesi

Dünya Bankası

Tarihçe

Misyon

Dünya Bankası Grubu Kurumları ve 2008 Mali Yılı Faaliyetleri

IBRD

MIGA

ICSID

Dünya Bankası ve Binyıl Kalkınma Hedefleri

2008 Mali Yılında Dünya Bankasının Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Fon Türleri

Dünya Bankası-Türkiye İlişkileri

Avrupa Birliği

Tarihçe

Avrupa Birliği'nin Misyonu

AB Kurumları

Üye Ülkeler ve Genişleme

Aday Ülkeler ve Potansiyel Aday Ülkeler

Kopenhag ve Maastricht Kriterleri

Fon Türleri

İnsani Yardım ve Makro Mali Yardım

AB – Türkiye İlişkileri

Bölüm 2: Uluslararası Fon Sağlayıcı Kuruluşlarının
Son Dönemlerdeki İşbirliği

Giriş

IMF – Dünya Bankası – AB İşbirliği

Giriş

Binyıl Kalkınma Hedefleri

Borçların Hafifletilmesi

Ekonomik Krize Yanıtlar

AB-IMF İşbirliği

AB-Dünya Bankası İşbirliği

Avrupa Birliğine Katılım ve Dünya Bankası

Afrika'da Avrupa Birliği ve Dünya Bankası Ortaklığı

Orta Doğu-Güney Akdeniz ve Kuzey Afrika Bölgesi'nde
AB ve Dünya Bankası Ortaklığı

Güven Fonları

IMF - Dünya Bankası İşbirliği

Banka-Fon İşbirliği Üzerine Dış İnceleme Komitesinin Raporu

İşbirliğinin Geliştirilmesi: Ortak Yönetim Eylem Planı

Uluslararası Yardım Etkinliği Hareketleri

Kalkınmanın Finansmanı Konusunda Uluslararası Konferans,
Monterrey Meksika, Mart 2002

Roma Yüksek Düzey Forumu, Şubat 2003

Paris Yüksek Düzey Forumu, Mart 2005

Accra Yüksek Düzey Forumu, Eylül 2008

Bölüm 3: Türkiye Ekonomisine İlişkin Arka Plan Bilgileri

Temel Ekonomik Göstergeler

Kalkınma Planları ve Türkiye'nin Öncelikleri

Türkiye’de Uluslararası Fon Sağlayıcı Kuruluşlarla İlişkili Kamu Kurumları

Dünya Bankası

Avrupa Birliği

Uluslararası Para Fonu (IMF)

Bölüm 4: Sonuçlar ve Öneriler

İşbirliği Olanakları

Küreselleşme

Mevcut Finansal Kriz

Tamamlayıcı Misyonlar

Borç Yardımı - Afrika

Binyıl Kalkınma Hedefleri

Türkiye’nin Dokuzuncu Kalkınma Planı

IMF Stand-By Düzenlemeleri

Türk Kamu Kuruluşları Arasında Koordinasyon

Öneriler0

Uluslararası Fon Sağlayıcı Kuruluşlar için Öneriler0

Türkiye için Öneriler2

Daha Fazla Araştırma Yapılabilecek Konular İçin Öneriler6

EK 1: Yoksulluk Düzeylerinde Bölgesel Farklılıklar7

EK 2: Uluslararası Fon Sağlayıcı Kuruluşların Net Finansal Akışları8

EK 3: Binyıl Kalkınma Hedefleri1

EK 4: Ortak Eylem Planı3

EK 5: AB Finansman Sistemi (2007)7

EK 6: Paris Deklarasyonu Göstergeleri8

Ek 7: Türkiye'nin Önemli Ekonomik Göstergeleri1

EK 8: Dünya Bankasının Türkiye'de Önemli Kalkınma Ortakları
(CPS 2008-2011)6

Kaynakça7

Chapter 1: International Funding Organizations and
their Relations with Turkey

International Monetary Fund

History

Activities

Types of Funds

Turkey Relations

18th Stand-By Arrangement

19th Stand-By Arrangement

World Bank

History

Mission

World Bank Group Institutions and FY08 Activities

IBRD

IDA

MIGA

ICSID

World Bank and the Millennium Development Goals

Evaluation of World Bank Operations in FY 2008

Types of Funds

World Bank-Turkey Relations

European Union

History

Mission of the European Union

EU Institutions

Member Countries and Enlargement

Copenhagen and Maastricht Criteria

Types of Funds

EU – Turkey Relations

Chapter 2: Recent Collaboration of
International Funding Organizations

Introduction

IMF – World Bank – EU Collaboration

Introduction

Millennium Development Goals

Debt Relief

Responses to the Economic Crisis

EU-IMF Collaboration

EU-World Bank Collaboration

European Union Accession and the World Bank

European Union and World Bank partnership in Africa

European Union and World Bank partnership in Middle East- Southern Mediterranean and North Africa Region

Trust Funds

IMF - World Bank Collaboration

Report of the External Review Committee on Bank-Fund Collaboration

Enhancing Collaboration: Joint Management Action Plan

International Aid Effectiveness Movements

International Conference on Financing for Development, Monterrey Mexico, March 2002

Rome High Level Forum, February 2003

Paris High Level Forum, March 2005

Accra High Level Forum, September 2008

Chapter 3: Background Information on the
Turkish Economy

Key Economic Indicators

Development Plans and Turkey’s Priorities

Government Agencies in Turkey Related with the
International Funding Organizations

World Bank

European Union

International Monetary Fund

Chapter 4: Conclusions and Recommendations

Opportunities for Collaboration

Globalization

Current Financial Crisis

Complementary Missions

Debt Relief – Africa

Millennium Development Goals

Turkey’s Ninth Development Plan

IMF Stand-By Arrangements

Coordination among Turkish Government Organizations

Recommendations

Recommendations for International Funding Organizations

Recommendations for Turkey

Recommendations for Further Research Issues2

Appendix 1: Regional Disparities in Poverty Levels4

Appendix 2: International Funding Organizations’ Net
Financial Flows5

Appendix 3: Millennium Development Goals8

Appendix 4: Joint Activity Plan0

Appendix 5: EU Funding System 20074

Appendix 6: Paris Declaration Indicators5

Appendix 7: Important Economic Indicators of Turkey9

Appendix 8: World Bank Major Development Partners in Turkey (CPS 2008-2011)3

Bibliography5

Devamını oku

Ürün Özellikleri

 • Kitap Özellikleri
 • Baskı sayısı
  1
 • Sayfa sayısı
  270
 • Ağırlık bilgisi (gram)
  270,00
 • Cilt durumu
  Ciltsiz
 • Kağıt cinsi adı
  1. Hamur
 • Ürün formatı adı
  Kitap
 • Barkod
  9786053130062
 • Basım yeri
  Ankara / Türkiye
 • Boyutlar
  16,00cm x 24,00cm
 • Kategoriler
 • Henüz bir değerlendirme bulunmamaktadır.

  Deneyimlerinizi binlerce babil.com kullanıcısı ile paylaşabilirsiniz.

Babil.com