Filtrele
 • İnsan ve Toplum
  • Kişisel Gelişim (1)
    1. Filtrele

    Kişisel Gelişim

    1 Ürün Listeleniyor

    Kişisel Gelişim

    Hayatın devingenliği karşısında insanın hâli çoğu zaman pürmelalden öteye geçmese de insan, er ya da geç ona uyum sağlayabilmiştir. İnsanlığın daima ilerlemeye -yani terakkiye- dönük olan yüzü de bunun sonuçlarından biri gibi geliyor. Kişisel gelişimi de bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Bütünüyle insana dair bir kavram olduğundan kişisel gelişimin tarihini çok ötelere götürmek mümkün. Fakat özellikle, insan hayatının değişkenliğinin önlenemez bir şekilde hız kazandığı 19. yüzyıl ve bu yüzyılla beraber yine yaşamın çok kuvvetli bir parçası olan kapitalizm kişisel gelişimin önemini artırmıştır. Bugün, bir şeyleri değiştirmeye hâlâ gücü yetenlere, ama özellikle hayatının henüz başlarındaki gençlere en çok tavsiye edilen şeylerden biri kendilerini ilgileri doğrultusunda geliştirmeleridir. Nitekim gelişen teknoloji insanlara kendilerini geliştirmeleri için pek çok olanak tanır; sınıfsallığını öteden beri koruyan bir mesele olsa da 21. yüzyılda dil öğrenmek, kitap okumak, bir hobiye sahip olmak hiç olmadığı kadar imkânlı hâle gelmiştir. Denebilir ki insanın kendisini yetiştirebilmesinin, ki buna otodidaktiklik de denir, yolu açıktır.

    Kişisel Gelişim Nedir?

    Kişisel gelişimin ne olduğu sorusunun cevabı birden fazladır. Fakat kuşatıcı olması bakımından, insanın hayatın hızına kendisini de keşfederek dâhil olmaya çalışmasına kişisel gelişim demek mümkün. Buradaki esas mesele, insanın etrafında dönen yaşamın farkına eksileri ve artılarıyla varabilmesi, merakını bu yolla doyurmaya çaba göstermesi ve ilgilerini doğru kanalize ederek kendisinin değerini yükseltmesidir. Tabii olarak bu, anlamlı bir ömrün de kapısını aralayacaktır. Her ne kadar tartışılabilir bir ifadeyse de hayat bir yönüyle rekabetçidir. İmkânın fazlalığı beraberinde dikkatli bir seçicilik de getirdiğinden, insanın kendisinin, yeteneklerinin, potansiyelinin farkına varabilmesi esasında ciddi bir işçilik gerektirir. Bu anlamda, insanın kendisini geliştirmesi onun için bu süreci kolaylaştıracaktır. Bütün bunların ötesinde kişisel gelişimi insanın kendisi adına yaptığı en ciddi yatırım olarak düşünmek yanlış olmaz.

    Kişisel Gelişim Yazıları

    İnsan, imkânları dâhilinde, kitap okuyarak, seyahat ederek, film izleyerek, yazarak, düşünerek, hayal ederek, farklı olana kendisini açarak havsalasını genişletebilir. Kaldı ki kişisel gelişimin araçları bunlarla sınırlı değildir. Yine de kitap okumak, ulaşılabilir olmasıyla da, en etkili yollardan biridir. Farklı olana, ötekine, başka hayatlara, deneyimlere açtığı geniş yollarla kitap, insanın kişisel gelişiminde yadsınamaz bir öneme sahiptir. Felsefenin, psikolojinin, edebiyatın, sinemanın, tarihin, müziğin –esasında sanatın- insanın kişisel gelişim yolculuğuna yaptığı katkı da önemle vurgulanmalıdır. Özellikle ve tabii olarak psikologlar, kişisel gelişim konusunda öne çıkmaktadırlar. Napoleon Hill, Richard Bach, Pierre Franckh, Dale Carneige, Geoff Colvin, Louise L. Hay, Jules Payot, Tony Buzan, Roy Eugene Davis, Robert Greene, Stephen. R. Covey, Daniel Goleman, Daniel J. Siegel, Brene Brown, Victor. E. Frankl, Charles Duhigg gibi isimler kişisel gelişim üzerine yazdıklarıyla bu alana önemli katkılar yapmışlardır.

    Türkiye’de Kişisel Gelişim

    Türkiye’de kişisel gelişimin, müstakil bir alan olarak ortaya çıkışı 20. yüzyılın ikinci yarısına denk düşer. Nüvit Osmay ismi bu alanın biricik hâle gelmesinde oldukça etkili olmuştur. Kişisel gelişimin kıymet görüp geniş kitlelere ulaşması ise 1980 sonrasındaki toplumsal dönüşümle oldukça yakından ilgilidir. Bu tarihten itibaren kişisel gelişim kitaplarının okur sayılarında büyük bir sıçrama yaşanmış, açılan kurslar ve verilen seminerlerle kişisel gelişim insanların gündemlerinde yer etmeye başlamıştır. 1990’ların başlarından itibarense kişisel gelişim akademik anlamda da araştırma yapılan bir alan hâline gelmiştir. Günümüzde de kişisel gelişim popülerliğini hız kesmeden artırmaya devam etmekte, konusunu bu alandan seçen kitaplar çok ciddi sayıda okura ulaşmaktadır. Sosyal medya kullanımının önlenemez artışı da kişisel gelişimin popülerliğine hız kazandırmıştır. Bununla birlikte, özellikle çalışma hayatı, insandan kendisini geliştirmiş olmasını bekler hâle gelmiş, kendisini tanıyan, ilgilerini saptamış ve bunları geliştirmeye çaba gösteren adaylar öne çıkmıştır. Kaldı ki zaten insanın kendisini geliştirmesi onu her anlamda bir adım önde tutacaktır. Tahmin edileceği üzere bu alan da bir anda ortaya çıkmış değil; burada da alanın öncü isimleri var. Bu isimler arasında da Nüvit Osmay’ın yanı sıra Reha Oğuz Türkkan, Doğan Cüceloğlu, Üstün Dökmen, Acar Baltaş, Erdal Demirkıran, Mümin Sekman, Ahmet Şerif İzgören, Melih Arat, M. Barış Muslu, Nüvide Tulgar, Bircan Yıldırım, Aykut Oğut, Uğur Batı gibi isimler anılabilir.

    En İyi Kişisel Gelişim Kitapları

    Kişisel gelişim kitaplarının yakaladığı ivme, diğer pek çok şeyde olduğu gibi, insanı seçici olmaya zorlar. Bu kadar çok eserin içerisinde en doğru olanını bulmak oldukça zor olacaktır bekleneceği üzere. Aşağıdaki kitaplar, alanın ilgilileri için hem bu alana giriş mahiyetinde olacaktır hem de kitap seçme sürecinde kolaylaştırıcı bir rol üstleneceklerdir: Dale Carnegie – Hayatınızdaki Çatışmalardan Kurtulun, James Allen – Düşüncenin Gücü, Stephen R. Covey – Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı, Charles Duhigg – Alışkanlıkların Gücü, Cal Newport – Pürdikkat, Miguel Ruiz – Dört Anlaşma, Jen Sincero – Var Olmak Senin Elinde, Malcolm Gladwell – Outliers, Gretchen Rubin – Mutluluk Projesi, Robert T. Kiyosaki – Zengin Baba Yoksul Baba, Rhonda Byrne – Sır, Joe Navarro – Beden Dili, Acar Baltaş – Hayalini Yorganına Göre Uzat, Doğan Cüceloğlu – İçimizdeki Biz, Ahmet Şerif İzgören – Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır, Üstün Dökmen – Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati, M. Barış Muslu – Beynine Format At, Mümin Sekman – Her Şey Seninle Başlar, Nüvit Osmay – İnsan Mühendisliği, Ahmet Yıldız – Güçlü Hafıza.

    Babil.com
    Tarayıcı ile devam et veya Uygulamada Aç