Filtrele
  1. Filtrele

Yabancı Dilde Kitaplar

8 Ürün Listeleniyor

Yabancı Dilde Kitaplar

Dil, insanı diğer canlılardan ayıran en başat özelliklerden biri ve pek çok şey gibi o da taklitçi idrakın bir neticesi. Dilin ortaya çıkışına dair yapılan araştırmalar da bir hayli ilginç ve heyecan verici sonuçlar içeriyor. Denir ki ilk insanların avlanırken diğer hayvanlarla rekabet içerisinde olması insanların birbirleriyle iletişim içerisine girmesini zorunlu kılmıştır. Kimi araştırmacılar, insanların özellikle avlanırken avlayacakları hayvanları ürkütmeden haberleşmenin bir yolunu aramalarını dilin kaynağı olarak görmüşlerdir. Bununla birlikte dilin ritmik bir şekilde mırıldanmalara dayandığını ve dolayısıyla neredeyse varlığından 2 milyon yıl önce bahsedilebileceğini ileri sürenler de vardır. Bugün de en çok konuşulanları Çince, İngilizce, İspanyolca, Urduca, Arapça, Hintçe gibi diller olmak üzere nerdeyse yedi bin farklı dilden bahsetmek mümkün.

Yabancı Dil Öğrenmek

Dil, insanların birbirleriyle, sesleri yahut işaretleri kullanarak iletişime geçmesine imkân veren bir sistem esasında; konuşma yetisinden çok daha fazlası yani. Bu yüzden yazıyla birlikte alfabelerin ortaya çıkışı da insanlık tarihinin en ciddi sıçramalarından birinin gerçeklemesini sağlamıştır. İnsanlar arasında kurduğu bu ortaklık da konuşanı çok olan dilleri özellikle kıymetli yapmıştır. Bugün dünya dili olarak kabul edilen İngilizce, birçok ülkenin, anadiliyle birlikte eğitimini verdiği bir dil olmuştur. Kaldı ki İngilizce bilmek artık olağan bir hâle gelmiştir. Bununla birlikte bugün ikinci bir yabancıl dil öğrenmek bir gereklilik olma yolunda ilerlemektedir. Nitekim insan dil öğrendikçe kendisi için fırsatlar yaratır. Özellikle iş ve eğitim dünyasında çok dilli olmak tercih sebebidir. Dil öğreniminin – ve öğretiminin- böyle kritik bir önem kazanması şaşırtıcı değildir bu sebeple.

Yabancı Dil Çalışmaları

Dil, bütünüyle kültürel bir mesele olduğundan toplumsal açıdan da çok önemlidir. Dünyanın farklı coğrafyalarından insanları birleştirdiği gibi milletlerin içtimai hayatlarına da şekil vermektedir. Aynı dili konuşuyor olmak 19. yüzyılla birlikte bir gereklilik olan milli aidiyet bakımından da ehemmiyet kazanır. Her ne kadar kendi içinde de lehçelere, şivelere yahut ağızlara ayrılıyorsa da ulusal anlamda bir bütünlük gösterir. Bu yüzden özellikle ulus-devletleşme politikalarının önemli sacayaklarından birini oluşturur; dil, insanların kimliklerini belirleyen temel unsurlardan biridir. Bu da onu bilimsel anlamda incelemeyi gerektirir ki linguistik bu ihtiyaca binaen ortaya çıkmış bir bilim dalıdır. Felsefe, sosyoloji, antropoloji, biyoloji, tarih, psikoloji, arkeoloji gibi bilim dalları filoloji ile oldukça yakın temas içinde bulunmaktadır. Dünyanın önde gelen dil bilimcileri arasında ise şu isimleri sıralamak mümkündür: Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson, Edward Sapir, Paul Grice, Noam Chomsky, Eve Clark, Steven Pinker, Karl Brugmann, Andre Martinet, Mikhail Bakhtin, Ludwig Wittgenstein, Andreas Tietze.

Yabancı Dilde Kitaplar

Bütün bunların haricinde öyle eserler var ki yazıldığı dilde okumanın keyfini, çevirisinde bulmanın imkânı yoktur. Özellikle şiirin tercümeyle birlikte ruhunu kaybettiğinden herkes haberdardır. Bu durum göz önünde tutularak hem yabancı dilde okunacak önemli kitaplara hem yabancı dil öğreniminde klasikleşmiş eserlere örnek olarak şunlar verilebilir: Charles Dickens - A Tale Of Two Cities, William Shakespeare - The Merchant of Venice, Jane Austen - Pride and Prejudice, Honore de Balzac - Selected Short Stories, Dante - Inferno, Geoffrey Chaucer - The Cantebury Tales, Kate Chopin - Desiree’s Baby and Other Stories, F. Garcia Lorca - Kanlı Düğün İspanyolca - Türkçe, Walt Whitman - Leaves of Grass, Kolektif - Reader At Work, Kübra Sağlam - İspanyolca İlk Adım, İnci Kut - İspanyolca Türkçe Sözlük, Kolektif - Fransızca Modern Sözlük, Mehmet Kanar - Çözümlü Farsça Metinler, Mehmet Hakkı Suçin - Öteki Dilde Var Olmak, Zabel Yesayan - Geğdz Hancarner.

Babil.com
Tarayıcı ile devam et veya Uygulamada Aç