210,00 TL Bu alışverişten kazancınız: 70,00 TL
5 iş gününde temin Standart Teslimat : 04-05 Nisan

Kitap Hakkında

“O, nakîblerin nakîbi, necîblerin necîbi, şeyhlerin şeyhi hem seyyidlerin seçkinlerindendir.”
Halîfelerinden Hazret-i Pîr, Dede Ömer Rûşenî (kaddesallâhu sırrahü’l âlî) efendimiz işte böyle târif buyuruyor Seyyid Sultânımızı.

Yedi iklîm dört kıtada, her mânâda cânlara okunan Vird-i Settâr’ı var iken, Anadili olan Türkçe’nin yanı sıra Arapça ve Farsça eserlerini okuyan hakîkat taliplerini mâye-i tevhîd ile asıllarına mayalayıp dururken, daha hâl-i hayâtında, üç yüzden efzûn halîfesini vâsıl-ı ilallâh, on bini aşkın dervişini aşk ocağında cân eylemişken, şimdi dahi, Şâh-ı Merdân’dan aldığı nefesi, asırlar dolaşıp gönülleri tevhîd ufkuna seferber ederken, O’nu hakkıyla tanımak, tanıtmak vâdisinde söz söylemek ne mümkün...

Seyyid Sultânımız, tertip buyurdukları, “virdü’s-settâr” diye bilinen evrâd-ı subhiyyesinden mâadâ yirmiye yakın eseriyle günümüz mânâ yolcularını irşâd etmeye devam etmektedir. Kitaplarında, umumî olarak ehlullâh yolunun, hususî olarak Halvetiye’nin âdâb, erkân ve seyr ü sülûk tarzını fevkalâde üstün bir üslûp ve terkiple ortaya koymaktadır.

Umarım ve dilerim ki elinizdeki bu eserle, derinliğini idrâkte zorlandığımız mevzûları pek sâde bir dille bizlere ikrâm eden Yahyâ-yı Şirvanî Efendimiz’in bu toprakların kalbine bıraktığı tevhîd tohumları, tâliplerin gönlünde yeşerip cezbe-i Rahmân’ı âlemlere yaysın.

Seyyid Hazretleri’nin Farsça manzûm eserlerinin tercümesi olan bu kitap okundukça, nûrdan bir silsileyle mânâyı kendisinden devr aldığı, Hazret-i Server-i Kâinât ve Mefhâr-i Mevcûdât aleyhi efdalü’s-salavât ve ekmelü’t-tahiyyât Muhammedü’l-Mustafâ Aleyhisselâm Efendimiz’in ezelden âşinâ olduğumuz rûh-ı fütûh-ı kuds-i pür-enveri ile rûhlarımızın yeniden âşinâ olmaklığına vesîle olur niyâzındayız.

Ömer Tuğrul İnançer

Devamını oku

Ürün Özellikleri

 • Kitap Özellikleri
 • Sayfa sayısı
  454
 • Yayınlanma Tarihi
  2022
 • Yayınlanma Sayısı
  1
 • Ağırlık
  454
 • Boyutlar
  13.5 x 21
 • Cilt Tipi
  Ciltli
 • Kağıt Cinsi
  2. Hamur
 • Yayınlandığı Konum
  Türkiye
 • Cep Boy
  Hayır
 • Barkod
  9786057670748
Babil.com
Tarayıcı ile devam et veya Uygulamada Aç