Babil.com
Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi Sayı: 5 Ocak-Haziran 2014 % 35indirim

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi Sayı: 5 Ocak-Haziran 2014

Kolektif

Doğu Kitabevi

25,00 TL 16,25 TL
 
0/5 (0 kişi)
5 adet stoklarımızda

7 Ertan Eğribel-Ufuk Özcan: “Post” Söylemler ve Tarihin Değersizleşmesi

21 Ertan Eğribel : Yeni Dünya Düzeninde Sosyoloji ve Temsil Sorunu: Baykan Sezer Sosyolojisi ve Tarihçiliğimiz

29 Güneş Ayas Shakespeare’in Fırtına’sındaki Kolonyalist Söylem Karşısında Anti-Kolonyalist ve Oto-Kolonyalist İki Tutum: Aimé Cesaire ve Nurullah Ataç Arasında Bir Karşılaştırma

Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası

49 Cevdet Yakupoğlu II. İzzeddin Keykâvus Devrinde Tosya’da Selçuk Mülk Toprakları ve Osmanlılar Devrinde Bunların Tımara Dönüşümü

65 Oya Şenyurt Osmanlı’nın Son dönemlerine Ait Belgelerde Mimar Anlatılar ve Mimarlık Terminolojisindeki Bazı Anlam Sorunları

85 Öznur Yılmaz Türk-Rum İlişkileri: Ötekileştiren Ulus-Devletler ve Ötekileştirilenler Üzerine Mülakatlar – II

Garbiyat

109 Halil Halid Türkler ile İngilizlerin İlk Teması

117 Herman Kellenbenz 16. Yüzyılın İlk Yarısında Orta Avrupa ile İstanbul Arasında Venedik Üzerinden Ticaret BağlantılarıTürkiyat Yazıları

125 Mehmet Aygün Türk Sosyolojisinin Masal ile İlişkisi(zliği) Üzerine, Masalın Sosyolojik İmkanı

139 Ayşe Gülver Anonim Masalların Bin Yıllardan Gelen Zenginliği ve Edebi Birikimi Üzerine

155 İmameddin Zekiyev “Seyf El Müluk” Destanı Hakkında Bilinmeyen Bir Hakikat

163 Vagif Sultanlı Ceyhun Hacıbeyli: Vatan ile Dövünen Yürek Kurumlar Tarihi

173 Mert Ağaoğlu Osmanlı Sarayı’nda Sarıkçıbaşılık

181 Ali Şenyurt Osmanlı Tersanelerinin Gelişiminde Ahi Evren’in Ahi Kümelenme Modeli Uygarlık-Şehir Tarihi

201 Bedri Mermutlu Toplumsal Değişim İzlemine Katkı Olarak Sayısal Verilerle Yüz Yıl Önceki Üsküdar

209 Selman Dinler Romanlarda Erken Cumhuriyet Ankara’sı (Nahid Sırrı, Yakup Kadri ve Memduh Şevket)

227 Özden Senem Erol Geçmişten Günümüze İzmit Halkevi Binasını İnşa ve Tamir Süreçlerine İlişkin Bir Deneme

BASIN BÜLTENİ

“Son yıllarda tarihyazımı örneklerine baktığımızda tarihçiliğin klasik yöntem ve paradigmalarının zorlanarak bir dönüşüme maruz bırakıldığı göze çarpıyor. Bu dönüşümü en başta yerel ve mikro tarih çalışmalarında, arşive girmeksizin yapılan sözlü tarih çalışmalarında, etnisite/kimlik eksenli tarihyazımında, spesifik tarihyazımında (bisikletin, kahvenin, kitabın vb. tarihi), feminist bakış açılı tarihyazımı denemelerinde, kültür tarihi çalışmalarında, popüler tarih eserlerinde görüyoruz. Tarihyazımının dil itibariyle şiir ve edebiyatla, genel olarak sanatla buluşarak, iç içe geçerek kuru akademik üsluptan kurtulması da bir başka dikkat çeken husus. Postmodernleşmenin bir sahnesi olarak güncel edebiyat da fantastik hikayeler, popüler tarih ve tasavvuf modasından payını almakta. Bu süreçte edebiyatın olduğu kadar tarihin de “üretildikten sonra” reklamı yapılan, pazarlanan ve tüketilen bir meta hale gelmesi söz konusu. Tarihsel bakış açılarının daralması ya da değersizleşmesi, her şeyi metalaştıran, metalaştırdıkça anlamsızlaştıran mevcut dünya düzeniyle/düzensizliğiyle yakından ilişkili. Mikro-tarihin, sözel tarihin, karşı-tarihin ön plana çıkmasını, geleneksel tarih anlatısının ve mitolojinin aşırı istismarını başka bir çerçevede anlamak pek mümkün gözükmüyor. Sonu gelmeyecekmiş gibi gözüken bütün bu tartışmalar, ulusal ve evrensel tarihyazımının olduğu kadar, Batı-merkezci tarihyazımının da onulmaz bir kriz içinde olduğunu gösteriyor. Makro-evrensel ve ulusal tarihe karşı mikro-yerel-tikel tarihin, arşivci-belgeci tarihe karşı sözel tarihin, Tarih’e karşı karşı-tarihin, “History”ye karşı “story”nin, tarihsel materyalizme karşı yeni tipte bir idealizm ve nihilizmin öne çıkarılması gerçekten düşündürücü. Bu bilinç kayması ve hafızasızlaşma muhakkak çözülmesi gereken karmaşık bir düğüm oluşturuyor.”

Kitap Özellikleri

Cilt Durumu : Ciltsiz
Basım Tarihi : 2014
Basım Yeri : Türkiye
Boyutlar : 16,00 x 23,00 cm
Basım Dili : Türkçe
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Sayfa Sayısı : 264
Barkod : 3990000025748
Babil.com  
ISEN