Ahsen Yayınları

Tüm Yayınevleri
Yayınevi/Marka
13 öğeden 1-13 arası gösteriliyor.
Sayfa  1 - 1
 • İki Cihan Güneşi Hz.Muhammed

  İki Cihan Güneşi Hz.Muhammed

  Karton Kapak
  "Biz Bir Şehre peygamber göndermedikçe onları helak ediciler değiliz" düsturu uyarınca İnsanlığa saadet rehberi olarak gönderilen ve alemlerin yaratılış sebebi olan Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek alınabilmesi, için onun mutlaka tanınması gerekir. Değil mi ki O bizim önder, rehber ve Kuran'ın uygulayucısıydı. "Anam, babam sana feda olsun" demenin yolu O"nu tanımaktan geçmiyor mu? Resullah'ta bizim için güzel örnekler varsa o örneği almanın yolu O'nu taklitten geçmiyor mu? Elinizdeki bu eser Osmanlı Uleması'nın önemli isimlerinden Ahmet Cevdet Paşa'nın meşhur Kısas-ı Enbiyası esas alınarak, Hz. Muhammed (s.a.v.) bölümü sadeleştirilmiş, yer yer ilaveler yapılarak bu alandaki ihitayaçlara cevap verebilecek nitelikleri barındıran kaynaklara bağlı önemli bir kitaptır.
  Temin Edilemiyor
 • Entellektüel ve Siyasi Bir Kişilik Olarak Hz. Aişe

  Entellektüel ve Siyasi Bir Kişilik Olarak Hz. Aişe

  Karton Kapak
  Hz. Aişe; tarih boyunca hakkında birçok kitap yazılmış, hemen hemen bütün ileri gelen otoriteler onun erdemlerine, hayatındaki her ayrıntısına sürekli yer vermiştir. Fakat, birinin yazdığını öteki görmezden gelmiştir. Bir çok görüş sahibi, Hz. Aişe'nin yaşam serüveninden yalnızca kendisini ilgilendiren bulguları aktarmıştır. Tarih, hadis ve fıkıh gibi temel kaynakların hemen hepsinde O'nun rivayetleri vardır. "Hz. Aişe diyor ki" veya "Hz. Aişe şöyle rivayet ediyor" gibi açılımlarla başlayan aktarımlara sık sık rastlanır. Bu aktarımlar yüzyıllar boyu düşünce tarihimize ve entellektüel ufuklarımıza ışık tutmuştur. Gelenekten bugüne, alışılagelmiş piyasa kitaplarının aksine; Hz. Aişe'nin geniş ufuklu, "Aydın ve Entelektüel" kişiliğini ve tarihe malolmuş yüksek dehasını "alim kadın", "faziletli kadın" gibi yalın ifadelerle sınırlandırmayıp, aynı zamanda Hz. Aişe hakkında birbirinden farklı yorumlara sebep olan konuların etraflıca incelenmesini de içeren bu çalışma, önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.
  Temin Edilemiyor
 • Düşünmede Doğru Yöntem

  Düşünmede Doğru Yöntem

  Karton Kapak
  İslam düşüncesinin şekillenmesinde önemli bir yeri olan Gazâli kelam, felsefe, mantık, usul-i din, tasavvuf konularında yazdığı kitaplarla haklı bir üne sahip bir filozoftur. Kimileri tarafından felsefeye ve filozoflara yöneltiği eleştiriler nedeniyle İslam felsefesinin donuklaşmasına yol açtığı suçlaması, Gazâli'nin önemli bir düşünür olduğu gerçeğini değiştirmez. Gazâli Tehafüt ve Makasıd kitaplarından sonra kaleme aldığı bu kitabında, yaklaşımlarında daha çok İslami referanslara bağlı olmaya çalıştığı görülmektedir. Gazâli bu kitabında filozofların başlıca şu konulardaki görüşlerini ele almaktadır: Kıyasın şartları, sevabık, lafızların anlamlara delaleti, makasıd, bitişik şartlı kıyas, ayrık şartlı kıyas, delalet ve illet kıyası, kıyastaki hataların kaynakları, imtihanlar v.d.
  Temin Edilemiyor