Filtrele
 • Politika Siyaset

     Derin Siyaset, Komplo Teorileri

     0 Ürün Listeleniyor

      Derin Siyaset & Komplo Teorileri

      Kapalı kapıların ardı her zaman ilgi uyandırır. Bir şey olduğu muhakkaktır ve orada nelerin var olduğu ya da konuşulduğu insanı delice bir merakın kucağına bırakıverir. İnsanın her şeyi kavramaya yetmeyen zihni, bu noktada kendisini tatmin etmek için alternatif bir gerçeklik yaratır. Fakat elbette bu alternatiflerin tamamıyla nesnel dünyanın gerçeğinden koparak oluşturulduğunu söylemek yanlış olacaktır.

      Komplo Teorisi Nedir?

      Derin siyaset tartışmaları ya da komplo teorileri kendilerine mutlak bir dayanak bulmuş düşüncelerin ürünüdür. Denebilir ki bu tartışmaların insana heyecan veren tarafı, onları doğal olarak kulaktan kulağa ve hızla yayılmaya elveriş hâle getirir. Netice itibariyle ortada sırlarla, bilinmezlerle hatta bazen doğaüstü güçlerle çevrelenmiş, insanlığın zaman zaman bir kısmına ama genellikle tamamına hükmedebilen farklı odakların varlığına dair şüpheler, inançlar vardır. Siyasetin her geçen gün daha çok gündelik yaşamın ciddi bir parçası hâline geliyor olması, dünya siyasetine hâkim olan siyasi diskur, milliyetçi yahut dinci fikrisabitler, kimilerinin kendilerini sürekli tehlikeli odakların hedeflerinde hissetme dürtüleri gibi pek çok neden hem asıl siyasetin bilinmezlerle dolu, gizli kapaklı yapıldığının düşünülmesine sebep olmuş hem de çeşitli komplo teorilerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu iki kavram, derin siyaset ve komplo teorileri, birbirlerini beslemektedir. Bununla birlikte uyandırdıkları merak, gerçeği bilmenin ya da büyük resmi görebiliyor olmanın insanın tabiatında yarattığı haz, bu konulara dair yazılan eserlerin, yapılan tartışmaların alıcısını artırmıştır.

      Komplo Teorisinin Tarihi

      Bu iki kavramı tarihsellendirmek içinse birçok meselenin başlangıç devresi sayılan 18. yüzyıla gitmek gerekir. Tabii ki çeşitli komplo teorisyenleri teorilerini antik çağlarda meydana geldiği düşünülen meselelere dayandırmaktan geri durmazlar. Fakat 18. yüzyılın, özellikle Avrupa’da meydana getirdiği dönüştürücü ve büyük oranda yıkıcı etki insanların karşılaştıkları gelişmeler karşısında şaşkına dönmesine neden olur. Tahmin edileceği üzere anlam vermemek, anlam atamaya kapı açar. Bu da çok çeşitli düşünce gruplarının, yani cemaatlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bugün hâlâ dilden dile dolaşan derin devlet söylemleri ya da komplo teorileri hakikaten bu dönemde ortaya çıkan bazı gruplara dayanır. Özellikle tarihe geçen kriz anlarında, insanlığın düşünce dünyasını değiştiren büyük olayların yaşandığı zamanlarda bu tür düşünce biçimleri yaygınlık kazanmıştır. 21. yüzyılda da siyasetin herkese görünmeyen tehlikeli ve organize yüzü, komplo teorileri kuvvetlenerek varlığını sürdürmeye devam etmektedir.

      En Ünlü Komplo Teorileri

      Her iki kavram da politikanın günlük yaşamı önemli ölçüde belirlediği toplumlarda popülerdir. Bütün bir milleti ya da insanlığı ilgilendiren kararların basitçe alınamayacağı inancı, bu kararlara etki eden, çoğu zaman kötücül, ekonomik olarak güçlü, yaşamın önemli aktörlerini avuçlarına almayı başarmış grupların varlığına olan inancı pekiştirir. Bu inanç gizler, sırlar, tuzaklar, tehlikeler, çıkarlar, paranoya etrafında şekillenir. Bu da yine insan kavrayışının yetersizliğinden ileri gelen bir durumdur. Para, güç ile eşitlendiğinden özellikle ekonomik çıkarlar, krizler, dalgalanmalar hem derin siyasetin hem de komplo teorilerinin başat unsurlarıdır. İnsan sağlığı da yine bu düşünce biçimlerinin ögelerinden biri hâline gelmiştir. Teknolojinin kelimenin tam manasıyla akıl almaz bir hızla gelişmesi de komplo teorilerinin yükselişe geçmesinde ve alıcılarının artmasında önemli etkenlerden biri olarak görülür. Masonlar, Tapınak Şövalyeleri, İlluminati, düz dünya tartışması, büyük ölçekli depremler, 11 Eylül saldırısı, Ay’a ayak basma, Elvis Presley, Tupac, Michael Jacson gibi ünlülerin ya da Usame Bin Ladin, Saddam gibi özellikle Ortadoğu’nun siyasi aktörlerinin ölmediği düşüncesi, küresel ısınma, salgın hastalıklar, aşı karşıtlığı, tanımlanamayan uçan cisimler, 51. Bölge, Bermuda Şeytan Üçgeni, 5G, kaybolan uçaklar, CIA, MI6, KGB gibi istihbarat örgütlerinin casusluk faaliyetleri benzeri pek çok konu derin siyasetin ve komplo teorilerinin konuları arasındadır. Bunun yanında, dünyayı Rockefeller, Rothschild, Morgan ya da Baruch gibi ekonomik olarak oldukça güçlü ailelerin yönettiği iddiası; Bill Gates, George Soros gibi isimlerin dünyanın işleyişinde büyük rol oynadığına dair inanç da yine günümüzde hâkim olan komplo teorilerine kaynaklık etmektedir. Augustin Barruel, Nesta Helen Webster, Ratibor-Ray M. Jurjevich, John Todd, Scott C. Waring, Mark Steele, Zakir Naik, Piers Corbyn, David Icke, Mike Hughes, Bill Moore gibi isimler ortaya attıkları komplo teorileriyle ünlenmişlerdir.

      Siyaset Yazarları

      Türkiye’de derin devlet tartışmaları da komplo teorileri de ziyadesiyle alıcıya sahiptir. Özellikle İttihat Terraki’nin Teşkilât-ı Mahsusa adlı istihbarat örgütü derin siyaset ve komplo teorilerinin ilk kaynaklarından birini teşkil eder. Tıpkı dünyadaki seyre benzer biçimde Türkiye’de de bu minvalde görüşler kriz zamanlarında artışa geçmiştir. Bununla birlikte, Türkiye’nin stratejik bir coğrafi konum tutmuş olması, Türk tarihinin pek çok farklı millete karşı yapılmış savaşlarla dolu olması, Osmanlı gibi İslam’ın cihat içtihadını benimsemiş olmasıyla tarih boyunca Hıristiyanlara karşı mücadele edilmesi Türkiye’deki derin siyaset tartışmalarını alevlendiren meselelerdir. Yakın tarihin gördüğü darbeler ve darbe teşebbüsleri, Bülent Ecevit’in altını kazıdığı kontgerilla, çeşitli terör örgütlerine karşı –PKK ağırlıklı olarak- verilen mücadele, bazı siyasi aktörlerin –Turgut Özal, Muhsin Yazıcıoğlu gibi- ölümleri, organize suç örgütleri ve bunların liderleri, faili meçhul cinayetler, Ortadoğu’daki savaşlar, komşu devletlerle olan gerilimler, dış politika Türkiye’deki dersin siyaset tartışmalarına şekil vermiş ve komplo teorilerinin üretilmesine zemin hazırlamıştır. Mahir Kaynak, Necdet Pekmezci, Soner Yalçın, Ali Kuzu, Atilla Akar, Aytunç Altındal, Ali Çimen, Sabahattin Önkibar, Banu Avar, Abdurrahman Dilipak, Nusret Senem, Nedim Şener, Saygı Öztürk, Nevzat Bölügiray, Sait Yılmaz, Erol Mütercimler, Faruk Mercan, Ferit İlsever, Bülent Orakoğlu, Ercan Gün gibi isimler Türkiye’de derin siyaset ve komplo teorileri alanında yaptıkları çalışmalar ve yazdıkları kitaplarla öne çıkar.

      Komplo Teorilerine Dair Kitaplar

      Aşağıdaki kitaplar bazı komplo teorilerinin nasıl alımlandığını, bu teorilerin nasıl üretildiğini, derin siyasetin tartışma konularının açmazlarını, önemli aktörler etrafında dönen efsaneleri, istihbarat örgütlerinin bu meseleler üzerindeki etkisini anlatmaktadır. Bazısı direkt olarak komplo teorilerine örnek oluştururken, bazısı da bu alana dair yazılmış akademik çalışmalardır. H. G. Wells - Açık Komplo, Malcolm Barber - Tapınak Şövalyeleri Yargılanışı, Barb Karg - Masonların 101 Sırrı, Christopher Hitchens - Kissinger’ın Yargılanması, D. Curtis Schleher - Bilgi Çağında Elektronik Harp, Jean-François Signier - Gizli Örgütler, Robert Conquest - Kirov Cinayeti ve Stalin, Ronen Bergman - Kalk ve Önce Sen Öldür, Valeska von Roques - Papa’ya Komplo, Nusret Senem - Gizlenen “Derin Devlet” Raporu, Uğur Mumcu - Saklı Devletin Güncesi “Çatlı vs.”, Ramazan Kurtoğlu - Babil’den Günümüze İsrail, Kerem Karaosmanoğlu - Komplo Teorileri, Barış Pehlivan - Mahrem, Doğan Türker - Büyük Tasfiye Operasyonu, Fikri Sağlar - Kod Adı Susurluk, Banu Avar - Hangi Dünya Düzeni?, Bülent Özdemir - Fişlenen Türkiye.

      Babil.com
      Tarayıcı ile devam et veya Uygulamada Aç